J.Hradec - zámek

Minutový itinerář omezil návštěvu jindřichohradeckého zámku na neformální rozhovor se starostou města St. Mrvkou a kastelánem Phdr. Václavem Bisem. Po malém koštu v černé kuchyni může Petr Kadlec ze Zámecké maštale říkat: „obsluhoval jsem kanadského velvyslance“.

Regionální historie není tématem školních osnov, o to více je důležitá každá publikace, která mapuje naši historii a odhaluje zanedbané pohledy do naší minulosti.

V exkluzivních prostorách rondelu, při příležitosti návštěvy převzali z rukou Jeho Excelence velvyslance Kanady Otto Jelinka a s poděkováním starosty města, plaketu a čestné uznání za přínos pro Českou Kanadu: