Stanislava Nováková

Historie regionů je velkou neznámou zvláště, když je region spjat s jinými významnými rody, jako byli Páni z Hradce, Slavata a poté Černínové. Předcházeli jim Krajířové z Krajku, významný rod, jehož zástupci byli spojenci Václava IV., Zikmunda, Ferdinanda I. Habsburského, zastávali funkce hejtmana Českých Budějovic, Bechyňského kraje, vlastnili Novou Bystřici, Landštejn, díky jejich vztahu s Mikulášem Rutardem je spojen vznik unikátní chlumecké rybniční soustavy, ještě před Jakubem Krčínem z Jelčan, jsou spjati s rozšířením rybniční soustavy na Novobystřicku, k jejich působení  patří zřízení starého i nového zámku v Dačicích, paulánský klášter Nejsvětější Trojice  v Klášteře u Nové Bystřice.

Tuto skulinu velmi detailně mapuje publikace Krajířové z Krajku Stanislavy Novákové, jak ve druhé polovině 14. stol. vymírá landštejnská větev Vítkovců po meči a celé území přechází pod správu českého krále Václava IV., který Bystřické panství dne 11. prosince 1381 směňuje s Konrádem (Kunrátem) II. Krajířem z Krajku za jeho panství Lomnici.

Krajířové se dělili do několika rodových větví a k tradičním majetkovým državám (Landštejn, Nová Bystřice, Dačice, Chlum u Třeboně, Uherčice, Hrubý Rohozec, Mladou Boleslav, Brandýs nad Labem, na Moravě, Cornštejn, Frejštejn.

Po smrti Kondráda II. Krajíře z Krajku získává nejprve Landštejn a později i panství bystřické jeho syn Lipolt, který se stává za husitských bouří spojencem císaře Zikmunda Lucemburského a zastává úřad hejtmana v Českých BudějovicíchLipolt zemřel v roce 1443. Po jeho smrti se stává držitelem bystřického panství jeho synovec Volfgang Krajíř stoupenec utraquistů a držitel řady panství na Moravě. V roce 1491 Volfgang Krajíř z Krajku umírá a panství se dělí mezi syny Jiřího a Konráda (Kunráta) III. z Krajku, přičemž syn Jiří dostává do správy Landštejn a Konrád obdržel panství Bystřice. 30. listopadu 1492 však Jiří Krajíř umírá a dědicem Landštejna s osadami přináležejícími se stává jeho bratr Konrád III. z Krajku, který se tak stává i pobočníkem jeho dětí. Konrád III. Krajíř z Krajku se v roce 1501 stává prvním fundátorem paulánského konventu Nejsvětější Trojice u Nové Bystřice.

Konrád III. Krajíř z Krajku odchází v roce 1513 na pozvání své sestry Johanky na panství Mladá Boleslav a Brandýs nad Labem a panství Nová Bystřice získává syn Jiřího Krajíře Wolfgang Albrecht,61 který později zastával významné úřady nejvyššího purkrabí Pražského a nejvyššího kancléře království Českého. Významně také zasahoval do tehdejších politických událostí. Wolfgang Albrecht Krajíř z Krajku zemřel pravděpodobně v roce 1542 nebo 1544. Bystřické panství přechází na jeho syny Jana a Wolfganga Viléma Krajíře z Krajku. Jan umírá v roce 1564 bezdětný. Wolfgang Vilém zastával úřad hejtmana bechyňského kraje a také on zemřel bez dědiců v roce 1572. Tím po meči vymírá bystřická větev rodu Krajířů z Krajku.

Kdo je Stanislava Nováková?

Je tou, která zmapovala významný rod Krajíčů z Krajku, předcházející  známým a významným šlechtickým rodům Pánů z Hradce, Slavatů a Černínů z Chudenic, kteří  se svým vysokým politickým a společenským postavením podíleli na utváření osudů celé země.

Publikace ukazuje, že Krajířové jsou neméně významným rodem a že vtiskli regionu Česká Kanada snad první kompaktní územní základ.