Čestné uznání

Přínos osobní invence k rozvoji obcí a tím i rozvoji regionu České Kanady bývá opomíjen. Osobní invence je všeobecně zjednodušeně vnímána jako samozřejmost či osobní zájem.

Avšak právě osobní invence, mimo strategické záměry a rozvojové plány obcí, je hnacím motorem rozvoje regionu, přináší obcím nový náboj, novou dimenzi a atraktivitu, která je inspirativní pro další iniciativy. Osobní invence nevzniká z rozhodování zastupitelstev, ale z osobní vize a je spojena s dlouhou a trpělivou cestou k naplnění této vize.

Snadno se zapomíná a také platí, že doma není nikdo prorokem a že je snadné chlubit se cizím peřím. Abychom tomu předešli, přistoupili jsme k oceňování zásluh za rozvoj regionu na 49. rovnoběžce nikoli "in memoriam".Touto cestou udržíme informaci a povědomí o těch zárodečných pozitivních buňkách, které přinášejí nový život a nové aktivity do regionu.

Uvítáme další návrhy na ocenění přínosu pro region – mailem ve struktuře komu, zač a kontakt navrhovatele.

Čestné uznání za přínos pro region České Kanady je předáváno jedním z patronů a držitelů symbolického klíče České Kanady zpravidla při výjimečné události v regionu. Tou první bylo slavnostní otevření Spolkového domu ve Slavonicích.

  datum           komu                          předal               
23.11.2013 Ing. ZdeněkŽampa  RNDr. Miloš Vystrčil, senátor
23.11.2013 Ing. Jan Boháč  RNDr. Miloš Vystrčil, senátor
23.11.2013 Ing.arch. Markéta Trubáčková  RNDr. Miloš Vystrčil, senátor
23.11.2013 Ak.mal. Zuzana Krajčovičová  RNDr. Miloš Vystrčil, senátor
23.11.2013 Mgr. Olga Žampová  RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

22.09.2015 Mgr. Stanislava Nováková Jeho Excelence velvyslanec Kanady v ČR Otto Jelinek
22.09.2015 PhDr.Luděk Jirásko, CSc. Jeho Excelence velvyslanec Kanady v ČR Otto Jelinek
22.09.2015 Michal Kotyza Jeho Excelence velvyslanec Kanady v ČR Otto Jelinek
22.09.2015 Jiří Tiller Jeho Excelence velvyslanec Kanady v ČR Otto Jelinek
23.09.2015 Ondřej Trojan Jeho Excelence velvyslanec Kanady v ČR Otto Jelinek
24.09.2015 Stanislav Dvořák Jeho Excelence velvyslanec Kanady v ČR Otto Jelinek
28.03.2021 Roman Khaur Agentura Česká Kanada,Zdeněk Žampa

Zdeněk Žampa

Kdo je Zdeněk Žampa? .....Ten, který svojí úspěšnou vlnou dosídlení vytvořil přitažlivost místa a vůli přestěhovat se do Slavonic, Maříže a okolí z Prahy, Belgie, Itálie u mnoha dalších. Je to ten, kdo za to může.

Jan Boháč

Jan Boháč

Kdo je Jan Boháč? ...…ten druhý z vedoucí dvojky Žampa/Boháč a ten, kdo zachoval ducha Besídky a přivedl ji do úrovně Design Hotelu.

Markéta Trubáčková

Markéta Trubáčková

Kdo je Markéta Trubáčková?.....…ta, která naplňuje odkaz Kryštofa Trubáčka (†2000), jenž s Bohym (Janem Boháčem) stál u zrodu Besídky i keramičky. Je tou, která vybudovala Oázu Maříž

Zuzana Krajčovičová

Zuzana Krajčovičová

Kdo je Zuzana Krajčovičová? ….ta, která po Kryštofu Trubáčkovi stála vedle Jana Boháče, vytvořila slavonický design a obohatila město svým výtvarným rukopisem.

Olga Žampová

Olga Žampová

Kdo je Olga Žampová? ...….ta, která přišla do Slavonic za Žampičem a ta, která je duší mnoha akcí, koordinátorem projektů, z nichž nejvýznamnější jsou naučné Graselovy stezky, je duší Slavonické renesanční společnosti a nově ředitelkou a hlavní osobou Spolkového domu.

Stanislava Nováková

Stanislava Nováková

Kdo je Stanislava Nováková? Je tou, která zmapovala významný rod Krajířů z Krajku, předcházející známějším šlechtickým rodům Pánů z Hradce, Slavatů a Černínů z Chudenic. Její publikace ukazuje, že Krajířové jsou neméně významným rodem a že vtiskli regionu Česká Kanada snad první kompaktní územní základ.

Luděk Jirásko

Luděk Jirásko

Kdo je Luděk Jirásko? Historik, který jehož publikace Česká Kanada, vydaná v edici Zmizelé Čechy, poskytuje ucelený pohled na jeden z nejromantičtějších koutů naší země, České Kanady, se stala nejprodávanějším titulem této edice.

Michal Kotyza

Michal Kotyza

Kdo je Michal Kotyza? …je ten, pro kterého se profese stala vášní, díky níž se ponořil do studia historie vzniku jednotlivých rybníků, stavitelů, panujících rodů a díky němuž získáváme ucelenější pohled, další střípek do mozaiky České Kanady.

Jiří Tiller

Jiří Tiller

Fotograf Jiří Tiller se zabývá fotografováním přírody, architektury, zátiší, projekcí a tvorbou objektů. Jeho doménou jsou velkoformátové fotografie – v posledních letech zejména z České Kanady (Jindřichohradecko, Novobystřicko, Slavonicko), Šumavy a severního Rakouska.

Ondřej Trojan

Ondřej Trojan

Kdo je Ondřej Trojan? Je to zejména on, kdo převedl Slavonice a s nimi region do jiné dimenze a umocnil tak dosavadní aktivity Besídky, Maříže, Spolkového domu.

Stanislav Dvořák

Stanislav Dvořák

Kdo je Stanislav Dvořák? Prostě Stanley nebo v Telči obyčejně a česky „kanaďan“. Založil Společnost přátel Kanady a RCI (Radio Kanada International) 7. 4.1990 v Telči za přispění kanadského zahraničního rozhlasu Radio Canada International v Montréalu.

Roman Khaur

Roman Khaur

Enfant terrible českého golfu na přelomu století. Jeho zásluhou vznikl v bývalém pohraničním pásmu golfový resort a dotvořeno seskupení golfových hřišť s rakouskou stranou na 81 golfových jamek jako významný prvek regionálního rozvoje.