sousedství bez hranic

První otevření hranice mezi Haugschlagem a Smrčnou spočívalo pouze ve zvednutí téměř zkorodované ocelové závory. Na jeden den otevřeno a další den již opět střeženo do doby naplnění podmínek Schengenské dohody.

Nesmyslnost závory jsme snad nemohli zdůraznit jinak a lépe než zaranžovaným příchodem starostů rakouské a české obce se štaflemi na ramenou k poslední bariéře.

 

 Trubka zdí

 • Jestliže dvě komunikace splývají, je to předpokladem komunikace ve všech komunikačních kanálech.
 • Jestliže komunikace (cyklotrasy) procházejí kolem sebe podél hranice a nemohou splynout, není možná ani komunikace mezi cyklisty, ani mezi pěšími turisty, ačkoli je jejich síť je na obou stranách hranice neuvěřitelně hustá.  
 • Jestliže od hranice (trubky), ve vzdálenosti 500 m vzdušnou čarou, je na obou stranách golfový areál a komunikace je přerušena triviální překážkou, pouhou červenobílou trubkou, nemohou ani golfisté lépe komunikovat.
 • Jestliže je v komunikaci bariera, je tato bariera základem pro vznik či přetrvávání dalších barier.
 • Jestliže vedle sebe žijí dva různé jazyky a je mezi nimi bariera, nemají možnost komunikovat v běžných formách života a vzájemně se sobě odcizují.
 • Jestliže odcizení trvá  již více než 50let, odcizující se vzájemně celé generace.
 • Jestliže začne mezi sebou komunikovat z každé strany zájmová skupina občanů a připraví podpůrnou akci ke zrušení komunikační bariery a sjednají-li spolu, že tato akce bude charakteru normální sousedské návštěvy a bude  oproštěna od jakéhokoli politického prvku a na takovém mítinku je poté přítomno z obou stran cca  500 lidí, je zřejmá oboustranná vůle ke zrušení této bariery. (trubky)
 • Jestliže starostové sousedních obcí dokáží přistoupit na myšlenku symbolického překročení bariery (trubky) přes štafle, není snad větší zdůraznění nesmyslnosti takové komunikační bariery.
 • Jestliže tuto snahu podpoří svojí účastí osobnosti z regionální politiky, známé tváře ze sportu a dalších struktur, je zřejmé, že regionální politika by se měla vycházet z oblasti sportu, kultury.    
 • Akci připravili za podpory obcí N.Bystřice, Litschau a Haugschlag, za podpory Golfových klubů N. Bystřice a Haugschlag, za podpory cyklistů a KG sportu, rakouských hasičů, kteří se blýskli novou stříkačkou, rakouské i české kuchyně a piva, rakouských lesních rohů a české country a vůle dalších, dvě seskupení – Agentura Česká Kanada a Pro Litschau. 
 • Českou stranu podpořili v tomto snažení: Antonín Panenka (Bohemians-Rapid), Luděk Bukač (hokej), Pavel Richter (hokej), Milan Orlowski (st.tenis), Vladimír Drvota (HK), Josef Kokta (QUO), Jaroslav Huňáček (Rotary), Karel Camrda (MS cyklo-kros), Jar. Jágr (hokej) J. Simbartl (golf)
 • Rakouskou stranu podpořili: zemský rada Ernest Gabman, prof. Harald Hertz, dr. Karlheinz Kux, Harald König, Klaus Schneeberger a další.
 • Jestliže je takováto výrazná podpora k otevření jednoho z mnoha zavřených přechodů, co brání ve zrušení komunikační bariery dříve, než se ta trubka, která dosud tvoří zeď,  sama korozí rozpadne?

 

Jak vypadalo setkání dne 2.6.2002 při odstranění bariery dokumentují následující fotografie: