Česká Kanada

Česká Kanada je oblast přibližně se rozkládající mezi městy Kunžakem, Dačicemi, Slavonicemi, Novou Bystřicí a Jindřichovým Hradcem o rozloze ne více než 300 km2. V rámci této oblasti je vymezeno území definované Nařízením Jihočeského kraje, které požívá vyšší stupeň ochrany a tím je Přírodní park Česká Kanada o rozloze 18700 ha s několika přírodními rezervacemi.

Praví se, že místopisný název je odvozen od přírodního charakteru krajiny, charakteristického početnými vodními plochami, rozsáhlými lesními komplexy s rozesetými balvany a poněkud sychravějším podnebným rázem, nižšími průměrnými teplotami a vydatnými srážkami.

Naše poznatky ve vztahu k názvu jsou však jiné a o tom pojednává příběh České Kanady.

Přesně definovaný rozsah má pouze menší část regionu a tou je Přírodní park Česká Kanada, vymezení nařízením Krajského úřadu včetně zákresem do mapy: 

Ke staženígeografická poloha

geografická poloha

Lokalizovat region České Kanady lze vcelku jednoduše: Na mapě si najděte průsečík 49. rovnoběžky s 15. poledníkem. Do pravého horní čtverce a na rovnoběžku umístěte obdélník o hraně 25 km, jehož poledníková strana má 15 km.

historické souvislosti

historické souvislosti

Centrem tohoto území je hrad Landštejn. Původně opěrný bod moravských Přemyslovců, po nichž hrad získali Vítkovci, podle hradu páni z Landštejna. Vilém z Landštejna patřil k nejmoc-

název regionu

Podstatnou část držav Krajířů tvoří kompaktní území, které dnes vnímáme jako region České Kanady. Převažuje názor, že název regionu „Česká Kanada“ vznikl na základě podobnosti místní krajiny s krajinou v Kanadě, která je....

příběh

příběh

Spojení dvou místopisných názvů do pojmenování jednoho regionu je zpravidla používáno při kolonizaci území a pojmenování anektovaného území (např. Belgické Kongo, Francouzská Quinea, Španělské Nizozemí, atd.).

49. rovnoběžka

49. rovnoběžka

Vycházíme z nejzazšího místa České Kanady, renesančního skvostu Slavonic a po 49. rovnoběžce směřujeme na západ do Kanady.

vymezení regionu C. K.

Region nevymezujeme úzce v hranicích Přírodního parku Česká Kanada, vracíme se však k územním državám Krajířů v regionu. Jako přirozené území regionu České Kanady považujeme linii obcí Nový Vojířov – Sedlo – Nová Ves – Malíkov nad Nežárkou – Horní Pěna – Hrutkov – Kačlehy – Kunžak – Heřmaneč – Lipnice – Markvarec – Český Rudolec – Dolní Bolíkov – Vlastkovec – Maříž, uzavřené na jižní straně státní hranicí.

zaniklé obce

zaniklé obce

Máme výhrady k používání slova „zaniklé“, protože ve většině případů zániku obcí v období 1945-1960 předcházela likvidace. Nebyl to tedy zánik samovolný, opuštěním osídleného území, ale zánik z politického rozhodnutí vysídlením a demolicí, zpravidla i neřízenou. Rozsáhlý demoliční proces v letech 1945-1960 nemá v české historii srovnání.

krajina

krajina

Česká Kanada - jihovýchodní kout Čech, staletími téměř neporušený úsek země s převahou nedozírných lesních porostů i množstvím otevřených rovin luk a polí střídajících se s řadami dubů nad hladinami rybníků, s mohutnými masívy lesů a skalními scenériemi v okolí Nové Bystřice, Landštejna až po moravské Slavonice či blíže do vnitrozemí Čech k Jindřichovu Hradci.

památky

památky

Oblast památek je velmi rozmanitá. Památnou není jenom hrad zapsaný v registru památkové péče, ale také církevní památky, technické památky, sgrafita a nápisy (epigrafika) jsou fenoménem, setkáváme se s nimi zpravidla na církevních objektech, sloupech, náhrobních deskách a nelze také opomenout heraldika.