vymezení regionu

 

Otázka „odkud kam“ sahá region České Kanady vyvolává občas velké vášně. Jak je uvedeno výše, J. A. Trpák pouze připodobnil krajinu našeho regionu ke krajině v Kanadě. Jiní naopak tvrdí, že tím pravým územím je taxativně vymezená oblast Přírodního parku Česká Kanada, atd., a někteří říkají, že je to tam „kde jsem doma“.

V opakujících se časových vlnách dochází k polemice o to, které místo je a které již není v regionu Česká Kanada. Ortodoxní se snaží vymezit region vědecky – geomorfologicky, antropologicky, etnograficky,  dle krajinného rázu,  atd.

Ale zpět k našemu počátku do roku 1994. Vycházeli jsme z prosté úvahy – pokud má být region turistickou destinací, musí být geograficky vymezen. Měli jen vstupní informaci o tom, že ani nejstarší skauti nedokáží region geograficky vymezit. 

V našem pátrání jsme různě dedukovali, spojovali zdánlivě nemožné, až se vše uzavřelo až pozdějším zjištěním informací o J. A. Trpákovi. Ovšem naši cestu by bylo možné nazvat jako analytickou cestu ke zpřesnění geografického vymezení a položení pevnějších základů pro další rozvoj značky.

historická fakta