historická fakta

 

  • Toto území bylo historicky české a nemohlo být kolonizováno Čechy, jak by se slovního pořádku „Česká Kanada“ vyplývalo z názvu.
  • 49. rovnoběžka (spojující region České Kanady a Kanady) přivedla naše úvahy ke zjištění, že centrální část dnešního území Kanady vymezená povodím řek vlévajících se do Hudsonova zálivu byla spravována společností Hudson Bay Company a že toto území bylo pojmenováno „Země Prince Ruperta“ po prvním guvernérovi Hudson Bay Company (viz obr.), kterým byl Princ Ruprecht, vévoda z Cumberlandu, syn českého krále Fridricha Falckého a královny Alžběty Stuartovny, narozen v Praze, vnuk anglického krále Jakuba I., a že se toto území nejmenovalo dle kolonizačních praktik Českou Kanadou. 
  • Informace o správě kanadského území českým princem Rupertem Falckým dostala nový náboj s vědomím toho, že již v roce 1381 byla uzavřena (i díky vyjednávání kterým byl pověřen Konrád Krajíř) svatební smlouva mezi dcerou Karla IV. Annou a anglickým králem Richardem II.

  • V té době byl náš region državou Otýlie z Hradce, manželky Viléma Slavaty, tedy region utvářený příbuzenskými rody Vítkovců – pány z Hradce, z Landštejna a Krajíři z Krajku. Je vhodné připomenout sňatkovou aktivitu Konráda Krajíře, který vyjednal  zasnoubení  svého syna Jiřího s Klárou, dcerou Jindřicha staršího z Hradce.
  • Příbuzné rody a v závěru Otýlie z Hradce dotvářely kompaktní region až do vymření nástupnického rodu Slavatů a  dělení jejich pozemkových držav.
  • Tím je dáno i geografické vymezení naší zájmové oblasti, České Kanady.
  • A aby spojení Čech a Anglie nebylo málo, je třeba připomenout, že Žofie,  sestra Ruprechta Falckého, se stala manželkou krále Jiřího I. a z tohoto manželství vychází dosud panující tzn. hannoverská dynastie, tedy včetně současné královny Alžběty II.
  • A ještě když vzpomeneme, že do této dynastie je pokrevně namíchán  Vilém z Landštejna, je tato linie 49. rovnoběžky jasnou predikcí, a kruh se uzavírá.