Agentura Česká Kanada

Agentura Česká Kanada je spolek, jehož posláním je podpora a propagace regionu, naplňování linie 49. rovnoběžky, podpora vztahů vytvářených zejména v oblasti akademické, obchodní, kulturní a společenské mezi Kanadou a Českou Kanadou, vytváření partnerství v zemích Britského společenství a zemích Frankofonie prostřednictvím iniciativ Agentury Česká Kanada ve prospěch a k podpoře rozvoje regionu.návštěvy regionu

Při každé návštěvě velvyslance Kanady v regionu Česká Kanada si představujeme poměr drobečku k bochníku chleba. Podíl 0,00003 území České Kanady vůči Kanadě je nepředstavitelný. Návštěvou velvyslanců však dostává tento podíl zcela jiný rozměr a stále více si uvědomujeme to, že v srdci Evropy je také Kanada, a to posiluje.

klíč od České Kanady

klíč od České Kanady

Symbolický klíč od České Kanady je v držení velvyslance Kanady v ČR. Certifikáty držitelů symbolického klíče získávají zástupci samosprávy a dále zástupci z oblastí akademické, obchodní, kulturní k naplňování a podpoře klíčové teze.

Čestné uznání

Přínos osobní invence k rozvoji obcí a tím i rozvoji regionu České Kanady bývá opomíjen. Osobní invence je všeobecně a zjednodušeně vnímána jako samozřejmost či osobní zájem a její přínos pro region přehlížen. Velmi snadno se zapomíná a také platí, že doma není nikdo prorokem a že je snadné chlubit se cizím peřím. Proto jsme přistoupili k oceňování zásluh za rozvoj regionu.

sportovní hry České Kanady

sportovní hry České Kanady

V průběhu roku je v regionu České Kanady pořádáno mnoho různých sportovních klání, soutěží na různých úrovních a pod různými názvy. Sportovní hry České Kanady o putovní pohár České Kanady v jednotlivých sportech se postupně naplňuje dalšími sporty.

kolem kolem

kolem kolem

Počátky KOLEM KOLEM sahají daleko před rok 2000 a podstatu mají v náhodných vyjížďkách regionem. V rámci mírné recese byla v první zveřejněné trase volena výchozí pozice - nádraží Senotín a cílová stanice - 2 km vzdálené nádraží Hůrky a stanoven čas dojezdu na nádraží Hůrky do termínu odjezdu posledního parního vláčku z Hůrek do J. Hradce.

sousedství bez hranic

sousedství bez hranic

První otevření hranice mezi Haugschlagem a Smrčnou spočívalo pouze ve zvednutí téměř zkorodované ocelové závory. Na jeden den otevřeno a další den již opět střeženo do doby naplnění podmínek Schengenské dohody. Nesmyslnost závory jsme snad nemohli zdůraznit jinak a lépe než zaranžovaným příchodem starostů rakouské a české obce se štaflemi na ramenou k poslední bariéře.

C.K. drobnosti

C.K. drobnosti jsou radosti i k potěše jiných a takové, na nichž uvízla naše stopa či stopa Járy Cimrmana, protože on měl k C.K. velmi blízko, do Vídně jezdiv, proto prostředí České Kanady (C.K.) jemu vlastní jest.