klíč od České Kanady

Symbolický klíč od České Kanady je v držení velvyslance Kanady v ČR.

Certifikáty  držitelů symbolického klíče získávají zástupci samosprávy a dále zástupci z  oblastí akademické, obchodní, kulturní k naplňování a podpoře klíčové teze.

 

Klíčová teze:

naplňování linie 49. rovnoběžky, podpora vztahů vytvářených zejména  v oblasti:
•    akademické
•    obchodní
•    kulturní
•    společenské
mezi Kanadou a Českou Kanadou, vytváření partnerství v zemích Britského společenství a zemích Frankofonie prostřednictvím iniciativ Agentury Česká Kanada ve prospěch a k podpoře rozvoje regionu.

 

Dokument z předávání symbolického klíče České Kanady při příležitosti rozloučení s Její Excelencí Valerií Raymond, velvyslankyní Kanady v ČR v závěru její diplomatické mise v ČR. (2012).

 

1.7.2014 - Klíč od České Kanady má nového držitele. Při příležitosti státní svátku Kanady (1.7.) a  obvyklé oslavy na velvyslanectví Kanady v ČR jsme předali klíč do držení nového velvyslance, pana Otto Jelinka.Přítomni byli pánové dr. Luděk Jirásko, který předal panu velvyslanci knihu Česká Kanada a Ing. Pavel Mikula.