ÚZKOKOLEJKA

Jan Skácel: Není to vlak, spíše vláček, nejrozkošnější, jaký zbyl...Trať vede krajinou mezi rybníky s rákosem ostrým jak touba, okolo vesnic s chalupami zazděnými do sebe a s takovými stodolami, že by se do nich vešlo na sta bohatých životů. Vlak nespěchá a to mi bude vyhovovat.

Je několik rozdílů mezi Kanadským pacifikem a Pacifikem České Kanady. Transkanadská dálnice - Victoria – St. John´s je vedena horizontálně celým územím Kanady, od Atlantiku po Pacifik, v délce 7700 km a je jednou z nejdelších tratí na světě.

Kanadská Pacifik železnice byla založena v roce 1881, Byla hotova za neuvěřitelných pět let.  Postupně přestala sloužit pro přepravu osob, kterou vytlačila letecká doprava, takže dnes slouží převážně k přepravě nákladů.

 

Pacifik České Kanady je úzkorozchodná (760 mm) trať z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice v délce 33 km. Stavba trati se projednávala 13 let, nejdříve jako trať s normálním rozchodem. Projekt vypracovalo c.k. generální ředitelství státních drah ve Vídni a schválil ho 29. března 1886 c.k.  stavební ředitel.

Liknavost vládních orgánů vede k podání petice poslanecké sněmovně. Petici podepsali 27.2.1890 v Nové Bystřici zástupci obce, okresu, panství i představitelé průmyslu, kterou projednal železniční výbor poslanecké sněmovny a vypravil do J. Hradce svého zástupce Generální inspekce rakouských železnic. Ten přijel do města 6. října 1890 s úkolem zjistit, zda "interesenti" (obce, statky i jednotlivci) přispějí na stavbu. Obecní zastupitelstvo se také 11. října 1890 usnáší, že dá k dispozici obecní pozemky zdarma, pokud je bude dráha potřebovat a bude stavěna v normálním rozchodu. "Úzké" dráze velkou cenu nepřikládá, neboť počítá se značným provozem nehledě na pozdější možné prodloužení a připojení k rakouské severozápadní dráze nebo k místní dráze do Bejdova n.D. (Waidhofen a.d. Thaya).

V červnu 1891 se dostavila k ministru obchodu Bacquehemovi deputace z jižních Čech. Žádala o brzké zahájení výstavby tratě z J. Hradce do Nové Bystřice. ento rok je také rozpracována úzkorozchodná varianta tratě. České místodržitelství nařizuje výnosem z 28. září 1892 revizi trasy, při které má být najisto určen směr dráhy a zjištěno stanovisko k možné úzkorozchodné eventualitě na základě starého předprojektu.

Jsou pozváni zástupci Generální inspekce rakouských železnic, generálního ředitelství c.k. st. drah, okresních výborů v J. Hradci a N. Bystřici, hejtmanství J. Hradec i soukromých zájemců – budoucích koncesionářů. Komise se sešla 20. října 1892 v 9 hodin dopoledne na okresním hejtmanství v J.Hradci. Do protokolu sepsaného téhož dne v Rozkoši učinil prohlášení starosta jindřichohradeckého okresu JUDr. K. Jičínský a starosta Jindřichova Hradce JUDr. V. Naxera:

K.Jičínský: "Já jsem se směrem projektované železnice co se týká výbočky v stanici Jindř. Hradecké jakož i se směrem projektovaným jak nám byl předložen, celkem srozuměn, vyhražuji si toliko návrhy v zájmu okresu, které v naznačeném plánu zřetelné nejsou. Co se týká šíře kolejí prohlašuji docela rozhodně jménem okresu, že si přeji, aby koleje měly takzvanou normální šířku, jinak že bych s celým tím projektem souhlasit nemohl."

V. Naxera: "...Pokud se týče šíře kolejí souhlasím s pronešením p. zástupce okresu připomínajíce, že veškerá usnesení obce a spořitelny, týkající se příspěvků ku dráze této kladla za podmínku, že má býti dráha v normální koleji vystavěna, jinak by vázáni nebyli k placení příspěvku tohoto."1

Revize skončila 22. října na obecním úřadě v Nové Bystřici. Ministerstvo obchodu výsledky revize jen utvrdily v tom, že jeho požadavek na úzkorozchodné provedení je opodstatněný. Nicméně výnosem z února 1893 přislíbilo, budou-li protesty trvat, přihlédnout při stavbě k pozdější možné přeměně na normální rozchod.

10. února 1894 Český zemský sněm projednal předlohu zákona a bylo rozhodnuto, že pro místní dráhu z J. Hradce do N. Bystřice bude uvolněno ze zemského rozpočtu 70 tisíc zlatých pro rok 1894 a 65 tisíc pro rok 1895. Sněm též vznesl připomínku týkající se rozchodu – stavět dráhu tak, aby ji bylo možno v budoucnu přeměnit na normální rozchod bez velkých technických obtíží a nákladů, tj. zbudovat spodek pro normální rozchod. Po finančním zabezpečení již nestálo nic v cestě samotné výstavbě. Proto okresní výbor v Nové Bystřici požádal o udělení koncese ke stavbě zmiňované místní dráhy. Ještě se sice snažil zvrátit situaci pokud jde o rozchod trati, ale vzhledem k zákonu z 22.6.1894 neměl již mnoho nadějí. Doba stavby je stanovena na jeden a půl roku od vydání koncese.

Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo 31. října 1897. Slavnostní vlak s hosty se tedy rozjel po nové trati nejvyšší povolenou rychlostí 25 km/hod., jak tomu tehdy bylo na většině místních drah Rakouska.

Pravidelný provoz byl zahájen 1. listopadu 1897 smíšeným vlakem 4052. Vyjíždí z Nové Bystřice ve 2,48 hod. ráno. Je 10°C pod nulou. Do vlaku jsou zařazeny 4 osobní a 7 nákladních vozů. Soupravu má na starosti vlakvedoucí R. Burda a průvodčí K. Kopřiva. Na stroji U1 topí Ant. Jahelka, u regulátoru je V.Šonka. Do Jindřichova Hradce přiváží vlak v 5,08 hod. 35 cestujících. Jízda z Nové Bystřice do Jindřichova Hradce trvala 2 hod. 20 min.

Osobní doprava upadala, úpadek trati zachránili železniční modeláři a fandové do mašinek. V roce 1997 byla trať privatizována a společností JHMD prováděna obměna zanedbané infrastruktury, od staničních budov až po obnovu železničního svršku.

Pára přinesla i zvýšení turismu, oblibu parních vláčků a bednáků, a nové prvky na trati, zejména ve směru J. Hradec – Nová Bystřice.

Dnes si již letní sezonu bez vláčku nikdo nedovede představit. Standardem a oblíbeným prvkem je i přeprava kol a rozptýlení cyklistů v regionu České Kanady tak, aby to měli na Landštejn blíže a rychleji.

 

Příležitost řídit parní lokomotivu Česko-Kanadské pacifické železnice měl velvyslanec Kanady v ČR, Jeho Excelence Michael Calcott. Z okna vláčku se kochal panoramaty České Kanady a též se na nádraží Kaproun poklonil českému velikánu Járovi Cimrmanovi.