návštěva 2009

Na pozvání Agentury Česká Kanada přijel na „Den Kanady v České Kanadě“ velvyslanec Kanady, Jeho Excelence pan Michael Calcott.

 

3. 7. 2009  - den první

Po prohlídce jindřichohradeckého zámku byl v zámeckém mlýně s Křižíkovou elektrárnou překvapen, že impuls k vybudování elektrárny dostal Křižík v Paříži.

V galerii zámeckého mlýna shlédl pan velvyslanec aktuální výstavu Jiřího Tillera „Stopa zmizelého“, jejíž  dominantou je 21m dlouhá fotografie berlínské zdi (letos si připomínáme 20. výročí jejího pádu). Výstava předních českých textilních výtvarníků „Textilní objekty“přivedla pana velvyslance k prohlídce Ateliérů tapiserií Teinitzerová. Již v roce 1925 na světové výstavě v Paříži získala Marie Teinitzerová s výtvarníkem Františkem Kyselou hlavní cenu za cyklus osmi tapiserií nazvaný Řemesla. Tato již druhá souvislost s francouzskými prvky utvrzuje pana velvyslance v tom, že Česká Kanada ještě mnohá tajemství a kanadské souvislosti skrývá.

Při společné večeři za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, děkana fakulty managementu VŠE  prof. Radima Jirouška, DrSc, proděkana RNDr. Old. Syrovátky CSc., starosty Města Nová Bystřice Vl. Bláhy, zástupců Agentury Česká Kanada p. Ladislava Mátla, MUDr. B. Uličného, Jitky Fidlerové a fotografa Jiřího Tillera bylo prodiskutováno mnoho témat. Zároveň jsme zde byli svědky prvního, opravdu nezamýšleného kanadského žertu.

4.7.2009 - den druhý

Pan velvyslanec nastoupil do  historického vozu „Česko-Kanadské pacifické železnice“, aby se v doprovodu Jana Šatavy pokochal panoramaty České Kanady z okna vláčku, z okna jídelního vozu ba i přímo z parní lokomotivy a na nádraží Kaproun se poklonil českému velikánu Járovi Cimrmanovi.

Na nádraží v Senotíně byl již očekáván účastníky druhého ročníku jízdy KOLEM KOLEM.  Se všemi si připil na oslavu Dne Kanady v České Kanadě kanadskou whisky. Pečlivě přichystaná kola pro účastníky z kanadské ambasády osobně předal Tomáš Gašek z KG SPORT. První zastávka spojená s ochutnávkou domácí bezinkové šťávy byla spojena s terénní přednáškou o managementu krajiny.

Příjemná trasa vedla přes Kaproun, přes Rožnovskou planinu a Vysoký kámen, kolem bizonní farmy, dále po hrázi Pstruhovce až k místu, kde by se nepochybně Jára Cimrman byl zastavil, šel-li by tudy do Vídně.  A právě na tomto místě, kde je na posedu umístěna pamětní deska této předpokládané zastávky Járy Cimrmana, byla fakultou managementu zmanagerována scénka s podtextem „kanadský žert“.

Na Landštejn to bylo již co by kamenem dohodil. Kupodivu, k překvapení a k radosti všech se do českých míst znovu dostávají české placky s česnekem, které panu velvyslanci velmi zachutnaly. Zbrojnoši velmi rychle poznali v panu velvyslanci svého velitele, tak snad i proto musel pan velvyslanec a celá jeho družina absolvovat kurz střelby lukem.Po získání certifikátu  náhlá a silná bouřka zahnala celou družinu do výstavní síně - fotografie Jiřího Tillera připomněly některá další kouzelná místa regionu.

Silná bouřka, nesčetně blesků a vytrvalý déšť přerušily druhou část trasy. Snad symbolicky právě zde, aby na tomto místě byl snad uvítán nástupce pana velvyslance a aby započatá tradice mohla pokračovat

Michael_Calcott_2009