návštěva 2012

JIž potřetí navštívila region České Kanady na pozvání Agentury Česká Kanada, ve dnech 23-24. června Její Excelence Valerie Raymond, velvyslankyně Kanady v ČR s manželem Mr. Tom de Faye.

Po prohlídce Státního hradu a zámku, Domu gobelínů, Muzea Jindřichohradecka a programu Agentury Česká Kanada se zúčastnila slavnostního otevření deseti  výstav fotografií  v areálu bývalé Jezuitské koleje - Muzea fotografie a moderních obrazových medií. Druhý den programu pokračoval návštěvou Slavonic, Maříže a Telče. Více:J.Hradec - zámek

J.Hradec - zámek

V Jindřichově Hradci a na zámku přivítal Její Excelenci Valerii Raymond, velvyslankyni Kanady v ČR starosta města Stanislav Mrvka. Prohlídka zámku byla koncipována se zaměřením k historii držitelů zámku, jejich významu a vlivu v Českém Království a zejména ve vztahu k Vilému Slavatovi.

J.Hradec - Dům Gobelínů

J.Hradec - Dům Gobelínů

K tématu gobelínů jsme se dostali již při prohlídce zámku shlédnutím restaurovaných děl dílnou Marie Hoppe Teinitzerové. Tradici tohoto uměleckého řemesla udržují nástupnické dílny Ateliéry tapisérií.

J.Hradec - Muzeum

J.Hradec - Muzeum

Z mnoha možností byly k prohlídce připraveny dvě expozice. PhDr. Jaroslav Pikal představil historii Jezuitského semináře a nynějšího využití budovy jako regionálního muzea.

J.Hradec - Jezuitská kolej

J.Hradec - Jezuitská kolej

Na podporu rozvoje Muzea Fotografie a jeho návratu do pozice významného centru kultury regionu jsme přispěli společným setkáním Její Excelence Valerie Raymond, velvyslankyně Kanady v ČR s dalšími významnými hosty, které Agentura Česká Kanada pozvala.

Slavonice

Slavonice

Ve druhém dni návštěvy se paní velvyslankyně rozloučila s regionem symbolicky a prozaicky. Odjela z regionu na kole a jak jinak než po 49. rovnoběžce, která Slavonicemi prochází.

Slavonice - Besídka

Slavonice - Besídka

Besídka měla po roce osmdesát devět velký podíl na vytvoření genia loci Slavonic. Do spícího města vnesla tvůrčího a hravého ducha, který sem dodnes přitahuje umělce i turisty. Design hotel Besídka získal (2005) ocenění cenu "Grand Prix" obce architektů.

Slavonice - CAFFÉ

Slavonice - CAFFÉ

Před vynikající ranní kávou u Pavla Jonáše Krejčího se přišel s paní velvyslankyní do loubí Panského domu rozloučit celý pěvecký sbor Viva la Bella se sbormistrem Vlastimilem Burkartem.

Maříž - Zámecký Park

Maříž - Zámecký Park

Před vstupem do Modřínové aleje přestřihla paní velvyslankyně stuhu spletenou z javorových lupenů a po prohlídce upravené části parku s torzem bývalého zámku navštívila Muzeum Maříže a u zahradního stolu zapsala zápis do pamětní knihy.

Maříž - Keramika

Maříž - Keramika

Výtvarným pojetím svého hrnku paní velvyslankyně výrazně předčila zpracování předchozího velvyslance Kanady v ČR, Michaela Calcotta a dostává se v kanadském bodování na první místo.

Slavonice - U Růže

Slavonice - U Růže

Vysoká úroveň gastronomie Hotelu U Růže byla oceněna všemi přítomnými. Oběd byl též příležitostí k otevření dalších témat a vztahů ke prospěchu regionu České Kanady, který paní velvyslankyni zjevně velmi učaroval.

Canada Day

Canada Day

Oslava Dne Kanady v zahradě oficiální rezidence kanadské velvyslankyně na počest vzniku Kanady byla výjimečná tím, že pro Kanadu uzavře éru rezidence Hadovka, kterou jako oficiální sídlo svého zástupce využívala nepřetržitě od roku 1947.