logotyp a symbolika

 

Používáme symboliku vztaženou k regionu, z níž zejména logotyp umožňujeme užívat i dalším subjektům předem sjednaným způsobem a v souladu se souborem zásad, které jsou publikovány v příloze (ke ztažení).

 

Zamýšlený způsob použití napište na e-mail: ceska.kanada@ceska-kanada.cz.

Konzultace tel. 721 588 639, 777 344 450.

 

Ke staženíblack list aneb loupežníci

§ 268 zákl. 40/2009 Sb. - Porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Využití ochranné známky přísluší pouze držiteli, pokud tento neudělí souhlas k užití třetí osobě, jinak se jedná o neoprávněné použití a porušení práv k ochranné známce.