Kaproun

Kaproun - toť zastávka, která se bezesporu zapsala do historie jako málokterá železniční zastávka u nás. Možná i proto a pravda zaslouženě, patří mezi nejhezčí.

Na jedné ze svých cest z Vídně do Prahy, v důsledku vydatného občerstvení, zaměnil IV. za VI. nástupiště a nastoupil do osobního vlaku, který končil pozdě v noci v Gmündu. Tam čekalo Mistra nepříjemné překvapení v podobě více než šestihodinového čekání na příští vlak, nehledě k tomu, že na novou jízdenku do Prahy nezbývala v Cimrmanově portfeji dostatečná hotovost.

Nemilou komplikaci vyřešil Cimrman po prostudování svého cestovního glóbusu tak, že se rozhodl odjet nočním vlakem Dolnorakouských místních drah do Litschau a ostrým pochodem dosáhnout Nové Bystřice, odkud odjížděl ve 2.17 ráno dělnický vlak č. 4052 do Jindřichova Hradce. Tam hodlal navštívit svého přítele Z.Ž. a vypůjčit si obnos, potřebný k dosažení cíle cesty.

Cimrman do ranního vlaku úzkokolejky skutečně nastoupil. Nemaje jízdenku, předstíral hluboký spánek. Jak praví zápisy ve služební dokumentaci, povolal po několika bezvýsledných pokusech o probuzení spícího cestujícího a zkontrolování jeho jízdenky, během nichž Cimrman upadl nejdříve pod lavici a posléze i do mdlob, průvodčí Albert Duba vlakvedoucího Jiřího Pavlíka. Když se po důkladné osobní prohlídce ukázalo, že cestující je slepým pasažérem, obsloužil vlakvedoucí Pavlík táhlo záchranné brzdy a vlak uprostřed hustých lesů v km 22,3 zastavil. Poté slepý pasažér Cimrman z vlaku za pomoci vlakové čety a několika cestujících vystoupil. Za odjíždějící soupravou pak hrozil utrženou brzdovou hadicí a volal: "To je vrchol!".

Inu, nezbylo velikánovi než vypravit se zkratkou, kterážto nyní je Cimrmanovou stezkou, a vede  do vsi, kam jinam, než do hostince U paulánů.

Jubilejní 100. výročí této významné historické události v historii místní dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice je připomínáno právě na místě, kterého se dotýkaly Mistrovy kroky. U příležitosti 30. výročí Cimrmanova nedobrovolného výsadku byla na tomto památném místě zřízena zastávka Kaproun, v roce 2011 vyhodnocená v soutěži o  nejkrásnější nádraží v Čechách zvláštní cenou poroty.

 mapa             video