J.Hradec - Jezuitská kolej

Zakládací listina jindřichohradecké jezuitské koleje byla sepsána v lednu 1594. Kolej se měla stát centrem šíření katolické víry v převážně nekatolickém městě i v jeho širokém okolí. Již od roku 1595 při koleji působilo také jezuitské gymnázium, jehož zásluhou se řádový dům stal centrem vzdělanosti širokého okolí.

Kvalitního vzdělání se v pěti třídách jezuitského gymnázia dostalo stovkám neurozených i šlechtických studentů z města i dalších lokalit z Čech, Moravy a Rakous, ale třeba i z Polska, Uher a dalších evropských zemí.

Během krátké doby se kolej stala též významným centrem kultury, v prostorách koleje i na jejím nádvoří se pravidelně konala divadelní představení a jezuité patřili k organizátorům i režisérům městských barokních slavností.

Po zrušení Jezuitského řádu v 18. století byla budova na dlouhých 250 let užívána jako kasárna a její renesance přichází právě nyní, slavnostním otevřením obou rekonstruovaných podlaží  budovy a výstavou Festival fotografie – cyklem deseti výstav k 10. výročí vzniku Muzea Fotografie.

Na podporu rozvoje Muzea Fotografie a jeho návratu do pozice významného centru kultury regionu jsme přispěli společným setkáním  Její  Excelence Valerie Raymond, velvyslankyně Kanady v ČR s dalšími významnými hosty, které Agentura Česká Kanada pozvala  a kterými byli:

 • Milan Štěch, předseda senátu PČR,
 • RNDr. Miloš Vystrčil, senátor senátu PČR
 • PhDr. Miloslav Paulík, ředitel Muzea fotografie a obrazových médií,
 • Ing. Karel Matoušek, člen Rady města J. Hradec a člen Rady Jihočeského kraje,
 • Ing. Ladislav Kopecký, pedagog na FSV University Karlovy a VŠE v Praze,
 • manželé Olga a Bořivoj Kasalovi, Kasalova Pila, Jindřichův Hradec
 • PhDr. Luděk Jirásko, CSc., historik a autor knihy Česká Kanada
 • Ing. arch. Markéta Trubáčková, majitelka keramické dílny Maříž
 • Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje,
 • Ing.  Stanislav Mrvka, starosta města J. Hradec, 
 • Ing. Pavel Vejvar, místostarosta města J. Hradec,
 • Ing. Vlastimil Štěpán, starosta města Dačice, 
 • Vladimír Bláha, starosta města Nová Bystřice,
 • Marián Khandl, starosta obce Staré Město pod Landštejnem,
 • Josef Urban, starosta města Slavonice,
 • Mgr. Petr Pavelec, ředitel krajského pracoviště Národního památkového ústavu,
 • Jiřina Mládková, kastelánka hradu Landštejn,
 • Prof. Radim Jiroušek DrSc, děkan FM VŠE,
 • Ing. Bohdan Soukup, předseda Rady oblastní hospodářské komory v Jindřichově Hradci,
 • Ing. Pavel Mikula, president Evropského veletrhu pomaturitního vzdělávání -GAUDEAMUS,
 • Stanislav Dvořák, předseda Společnosti přátel Kanady v ČR,
 • Martin Čejka, jednatel fi Vanellus Energy, s.r.o.,
 • Vlastimil Burkart, sbormistr pěveckého sboru Viva la Bella, Slavonice,
 • Jiří Tiller, umělecký fotograf,
 • František  Schorný,  starosta v.v. Staré Město p/L.,
 • Rudolf Hájek,  starosta v.v., Dačice,
 • Ing. Pavel Štěpánek, ředitel Bankovní asociace,
 • Don Sparling,  Central European Association for Canadian Studies
 • Jeffrey A.Vanderziel, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky na FF Masarykově universitě v Brně
 • prof. Peter Peřina, Dalhousie University, Halifax,
 • Jan Musil, Společnost přátel Kanady v ČR

Při této příležitosti byl zhodhocen význam návštěv velvyslanců v regionu a v malé retrospektivě objasněna idea 49. rovnoběžky a vymezení šachovnice  České Kanady opěrnými věžemi – Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Slavonice, Dačice.

Zakotvení příběhu České Kanady do přelomu 16-17 století a ke vztahu Českého království a Anglické koruny má natolik pevnou konstrukci a mohutné kořeny, že na jeho pozadí je možné rozvíjet další vztahy ku prospěchu regionu v mnoha oblastech.

Na důkaz rozmanitosti a tvrzení, že 49. rovnoběžka je zdrojem dosud neobjevených souvislostí geopolitických, historických i kulturních, obdrželi všichni přítomní hosté českou minci v hodnotě 1 Kč, aby si ověřili že na rubové straně mince je symbol Královské kanadské mincovny – javorový list a že s Kanadou máme společného více, než si dokážeme pomyslet.

K příležitosti rozloučení s Její excelencí Valerií Raymond převzala z rukou Ladislava Mátla, předsedy Agentury Česká Kanada osobní a Hlavní klíč zůstává v úschově Kanadského velvyslanectví

Následně z rukou Její Excelence obdrželi osobní symbolický klíč od České Kanady  pozvaní účastníci setkání a In Memoriam Vilém Slavata, nejvyšší komorník Českého království a rytíř Ŕádu zlatého rouna.

Luděk Jirásko podepsal knihu Česká Kanada a věnoval  po jednom výtisku Její Excelenci Valerii Raymond, předsedovi senátu PČR Milanu Štěchovi a senátoru Miloši Vystrčilovi.

Sám obdržel od Agentury Česká Kanada knihu „Princ Ruppert“ od významného anglického historika Charlese Spencera. 

Na závěr setkání přednesl Lad. Mátl přípitek s přáním, aby Valerie Raymond byla pro další období jmenována velvyslankyní 49. rovnoběžky v zájmu snazšího naplňování vize 49. rovnoběžky.

Na setkání plynule navázala vernisáž „Festival fotografie k 10. výročí založení muzea fotografie“, jazzové rytmy a Jezuitská kolej tak udělala své první krůčky na cestě k renesanci a návratu významného centra kultury a vzdělanosti regionu do svých zdí.