Maříž - Zámecký Park

Maříž dotváří  jméno regionu a vlastnímu městu Slavonice  keramikou, dnes již také  zahájenou revitalizací  parku v rámci projektu „Evropský park Bavorsko – Čechy“ a snahou zařazení  Mařížského zámeckého parku včetně torza zámku do seznamu zákonem chráněných kulturních památek.

Před vstupem do Modřínové aleje přestřihla paní velvyslankyně stuhu spletenou z javorových lupenů a po prohlídce upravené části parku s  torzem bývalého zámku navštívila Muzeum Maříže a u zahradního stolu zapsala zápis do pamětní knihy. 

  • Martina Havlíčková,
  • Tereza Kuhnová