Slavonice

Ve druhém dni návštěvy se paní velvyslankyně rozloučila s regionem symbolicky a prozaicky. Odjela z regionu na kole a jak jinak než po 49. rovnoběžce, která Slavonicemi prochází.

V doprovodu starosty a s komentářem tajemníka města Libora Karáska jsme absolvovali okružní jízdu slavonickými zákoutími,  proč i zde nepřipomenout historii tohoto unikátního města: Nejstarší dochovaná listina o Slavonicích je z roku 1260 a již od roku 1277 lze mluvit o Slavonicích jako o městu, protože český král Přemysl Otakar II. je osvobodil od placení mýta v Jemnici, a dovolil, aby se řídily týmiž městskými právy.

Území v majetku pánů z Hradce, větve Vítkovců, mocného jihočeského feudálního rodu, jejichž panství sahalo až na jižní Moravu. V roce 1450 udělil Jindřich z Hradce slavonickým městský pořádek a město byl napříště spravováno 12 konšely, kteří mezi sebou volili purkmistra.

Od roku 1436 je povoleno privilegium výročního trhu a poté ruku 1464 jsou Jiřím z Poděbrad rozšířena městská privilegia o právo mílové na vaření piva (do dnešního dne je budova pivovaru na horním náměstí v majetku města, jako by čekala opět na obnovu práva várečného) a o právo trhu na den Božího těla.

Slavonice jsou jedním z mála měst nejen v České Republice, ale i v celé Evropě, kde se v tak velké míře a kvalitě zachoval soubor renesančních domů, zřejmě díky několika dějinným vlivům – od 30. leté války, morové epidemie, velkým požárům, odklonu významné poštovní stezky Praha-Vídeň, nucenému odsunu, osidlování a zakonzervování v pohraničním pásmu, celkem 350 let trvajícímu úpadku města. Po oslavě 700 let města, bylo v následujícím roce (1961) prohlášeno městskou památkovou rezervací.

V roce 2003 bylo ve zprávě k zápisu do UNESCO nominováno 24 goticko renesančních domů. Právě v renesanci město prožívalo vrcholný rozkvět (ve druhé pol. 16. stol., došlo k přestavbě téměř všech domů na obou náměstích do dnešní podoby)

Druhá vlna renesance byla nastartována "sedmi statečnými", náprava 350 let devastace však není pro jednu generaci.  

Spolek Moravia Velociped zapůjčil velvyslankyni a celé skupině dobová kola a jeho členové  tvořili ochranný a servisní doprovod.

  • Libor Karásek
  • Josef Urban