J.Hradec - Dům Gobelínů

K tématu gobelínů jsme se dostali již při prohlídce zámku shlédnutím restaurovaných děl právě dílnou Marie Hoppe Teinitzerové.Tradici tohoto uměleckého řemesla udržují nástupnické dílny Ateliéry tapisérií.

Od počátku 60. let je restaurování historických gobelínů základní činností jindřichohradecké dílny Jako první byly ve zdejší dílně restaurovány potahy slohového nábytku z Pražského hradu a potom následovala celá řada figurálních gobelínů ze sbírek různých českých muzeí a památkových objektů.

V r. 2010 paní velvyslankyně navštívila přímo  prostory restaurátorské a jako upomínku tehdy obdržela tkané logo České Kanady.

Nyní s obdivem shlédla rekonstruovanou budovu Nového Pivovaru, její nový obsah, vytvoření expozice a snahu zachování paměti uměleckého řemesla i české národní kultury.

  • Ukázku řemeslné zručnosti předvedli s komentářem: Tomáš Kadlec a Dana Rohová.
  • Historický exkurz k Marii Teinitzerové: MgA. Jakub Valášek.