J.Hradec - zámek

Prohlídka zámku byla koncipována se zaměřením k historii držitelů zámku, jejich významu a vlivu v Českém Království a zejména ve vztahu k Vilému Slavatovi, protože právě na jeho vztahu s Ruppertem Falckým je zakotven příběh České Kanady do přelomu 16-17 století.

Po dvouch schodech jsme vstoupili do Itálie, jak přechod do zahrady u Rondelu uvedl Václav Bis, a žasli pod výpravnou klenbou rondelu a zaposlouchali se do violy náhodně zde zkoušejícího muzikanta.

V černé kuchyni jsme opět vzpomenuli Viléma Slavatu. Byl to právě on, kdož byl první v Českém království kdo měl na svém stole brambory, a to  na svůj svátek – na Viléma v roce 1632. 

Tehdy dar od Františkánů, nyní od pěstitele brambor Petra Votavy z Jindřichova Hradce. Historie brambor, spjatá s Hradcem Jindřicha se do nabídky místních restaurantů zatím nikterak nepromítá, snad bude toto kanadské dloubnutí dostatečným podnětem pro vytvoření poutavé nabídky bramorových specialit.  

  • starosta Města Jindřichova Hradce, Ing. Stanislav Mrvka,
  • PhDr. Václav Bis, kastelán zámku v Jindřichově Hradci
  • Ladislav Mátl, předseda Agentury Česká Kanada
  • MUDr. Boris Uličný, Agentura Česká Kanada