Region Česká Kanada

 

Českou Kanadou je dlouhodobě utvářený region, který byl budován Krajíři z Krajku, pány z Hradce a Landštejna a nástupnickým rodem Slavatů až po Lucie Otýlii z Hradce. Otýlie se v roce 1602 vdala za Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka, pozdějšího nejvyššího komorníka, nejvyššího hofmistra a nakonec nejvyššího kancléře Království českého. Region byl utvářen do kompaktního tvaru cca 500 let a až po vymření Slavatů počátkem 18. století došlo k jeho rozdrobení.

Po roce 1990 byl opětovně nalézán, různě formován,  příklad je v tomto videu (https://bit.ly/3eVqeBS) je již zařazen i hrad Roštejn a další, což je potvrzením naší prvotní úvahy, že region nebyl geograficky vymezen, ale jako turistická destinace Česká Kanada teprve nalézán.  

Region Česká Kanada v našem pojetí má tedy jednoznačné historické souvislosti a hluboké zakotvení pro vytváření dílčích produktů, má geografické vymezení, symboliku.

 

Není však v tomto odvážném, přitom zcela logickém a kompaktním tvaru vnímán, i když je tímto srozumitelným vymezením dána silná a ideální destinace s přesahem do kraje Vysočina, a to jak pro obce, tak i další aktivity.

S tímto odůvodněním byl region představován i velvyslancům Kanady při jejich návštěvách regionu. Takto definovaná turistická destinace představuje cílovou oblast s významnou koncentrací turistických atraktivit a historických souvislostí a možným plynulým přechodem do dalších oblastí, jako jsou Třeboň, Český Krumlov, Prachatice, atd. 

Českou Kanadu dále ve vertikální linii protíná:

  • historická zemská hranice Čech a Moravy
  • správní hranice mezi Českou a Moravskou církevní provincií
  • evropské  rozvodí Labe a Dunaje
  • trasa úzkokolejky
  • rozhraní senátorských obvodů

Zcela logicky jsme tomuto vymezení přiřadili nezbytné  grafické symboly k vnější prezentaci regionu, který má tímto pojetím, hloubkou svůj unikátní příběh, navíc v  kontextu jedinečné krajiny. Značka ČESKÁ KANADA tím získává hluboké zakotvení v historii, je podpořena i svojí vizuální identitou - název/obsažená symbolika/logo/barvy.