dominium

Neurčitá identifikace regionu Česká Kanada je zřejmá, od Soběslavi po Třeboň, Chlum u Třeboně, Nová Včelnice, Strmilov, Landštejn, atd. Příslušnost k tomuto regionu se přesou- vala v čase jako mraky a nepřímo se ustálila v prostředí, vymezeném historicky – dominium pánů z Hradce.

 

Sám J. A. Trpák v červnu 1929 píše starostovi J. Hradce Ant. Brožovi: „...jsem rád, že heslo, které jsem pro náš kraj razil – „Česká Kanada“ – nabízí uplatnění a bude nutno, abychom v jeho duchu trvale pro náš kraj pracovali“.   (Ohlas od Nežárky)

Název „Česká Kanada“ patří našemu kraji a také redaktor J.A.Trpák, který náš kraj takto krásně  vhodně pokřtil, měl pouze na mysli Jindřichův Hradec a jeho okolí. Doufáme, že se v denním tisku nás též ujme a profanaci jinými městečky, která si neprávem osvojila toto pojmenování uvede do náležité míry. (Zájmy Českomoravské Vysočiny č. 14, 1931)

J.A.Trpák zorganizoval například zájezd Pražanů do Hradce, který se konal v červnu roku 1929. Zájezd se velmi podařil a Trpákovi a všem zúčastněným se dostalo i přijetí starostou města Antonínem Brožem. Roku 1931 pak vystavil ve vitríně redakce Národních listů, která sídlila v dnešní Opletalově ulici sérii fotografií Jindřichova Hradce včetně zámku a Kupkovy mapy okresu. Trpák rovněž podporoval rozvoj cestovního ruchu, což je patrné v jeho příspěvcích do Ohlasu. Zasadil se také o rozvoj turistiky v oblasti celé České Kanady.

Název „Česká Kanada“ se rychle vžil, čemuž nasvědčuje, že Třeboňsko a Chlum užili tohoto názvu ve svých letácích. Českou Kanadou míněn jest ovšem pouze kraj s údolními rybníky tak typickými právo pro Jindřichohradecko. (Zájmy Českomoravské Vysočiny č.12, 1932)

Celý obvod značených cest v okruhu Deštná, Staňkovský rybník, Jemčina, Stráž n/N., Kardašova Řečice měří více jak 280 km.(ze zprávy KČST, 1938)

Doba určená k našemu společnému pohledu do tří městeček České Kanady, Kunžaku, Strmilova a Nového Etynku uplynula. My Jindřichohradečtí vás se zveme. Budete tu spokojeni a rádi.  (1940)

To musíte navštívit Českou Kanadu. Je to oblast českého jihovýchodu od Soběslavě a Veselí na Třeboňsko a hlavně směrem Jindřichova Hradce, okres Jindřichohradecký a kamenický a konkrétně tři městečka, která jsou si hodně podobna svou krásou a přívětivostí, klidným, dobrým životem a nádherným okolím. Nový Etynk, Strmilov a Kunžak.  (rozhovor ředitele Okr. Záložny hospodářské v J.Hradci A. Němce s taj. Rozhlasu F.K.Zemana, 10.7.1940)

 

Region se prostě geograficky hledal a náš názor je pouze zobecněním tohoto všeobecného nalézání