Stanislav Dvořák

Kdo je Stanislav Dvořák? Prostě Stanley nebo v Telči obyčejně a česky „kanaďan“. Založil Společnost přátel Kanady a RCI (Radio Kanada International) a navázal tak na svoje dřívější neoficiální aktivity. Společnost přátel Kanady a RCI byla založena 7. 4.1990 v Telči za přispění kanadského zahraničního rozhlasu Radio Canada International v Montréalu.
Tato společnost, uspořádala ve spolupráci s kanadským velvyslanectvím v Praze a s ostatními partnery řadu výstav, besed, přednášek a koncertů jak v Česku, tak i v Kanadě, kde např. v roce 1997 byla Telč prezentována putovní fotografickou výstavou v několika největších městech. Neví se, že jeho zásluhou bylo 9. 9. 1999 nazváno jedno z dopravních letadel ČSA jménem Telč.
V rámci propagace ČR v Kanadě bylo uspořádáno několik projektů výstav o naší historii a současnosti v řadě kanadských měst a řada výstav z hlediska seznámení a představení Kanady v ČR. Hlavní činností společnosti je rozvíjení vztahů s krajanskými organizacemi v Kanadě a vztahů na nevládní úrovní mezi ČR a Kanadou v oblastech dějin a historie, kultury, umění, vzdělávání a humanitárních akcí.

Přivedl do Telče i  legendární závod, běh Terryho Foxe, kterého se osobně zúčastnil v r. 2007  velvyslanec Kanady Michael Calcott.

Jeho zásluhou navštívila generální guvernérka Kanady J.E. paní Michaëlle Jean 30. listopadu 2008 Telč v  úvodu její státní návštěvy České republiky, aby mu předala zvláštní uznání.

Při příležitosti návštěvy velvyslance Otto Jelinek, převzal Stanley Dvořák Čestné uznání velvyslanectví Kanady v ČR za jeho dlouhodobou činnost. Současně převzal i plaketu a uznání za přínos jeho činnosti pro rozvoj České Kanady.