Dačice

Zámek v Dačicích představil kastelán Jan Mikeš s krajským ředitelem NPU Mgr. Petrem Pavelcem v doprovodu starosty Ing. Karla Macků a místostarosty Bc. Nováka.

Zámek s impozantním schodištěm, úchvatnou knihovnou a připravenou pamětní knihou je vždy spojen s překvapením pro každého velvyslance Kanady. V atlase z r. 1785 je zakreslen pouze úzký pás východního pobřeží Kanady a celá zbývající část je v té době ještě nezmapována, proto v mapě svítí bílá plocha.

Knihovna je vždy místem slavnostních aktů, proto i zde byl předán klíč od České Kanady starostovi Ing. Karlu Macků a obráceně, starosta předal panu velvyslanci symbolický dar obce, skleněnou kostku cukru.

Závěrem návštěvy Dačic proběhla diskuze se studenty gymnazia, kterým pan velvyslanec sdělil svůj životní příběh a apeloval na jejich vědomí k odpovědnosti za budoucnost národa.