Telč - Univerzitní centrum

Při příležitosti návštěvy Jeho Excelence vyjádřilo velvyslanectví Kanady prostřednictvím pana velvyslance poděkování Stanislavu Dvořákovi za 25 let činnosti ve Společnosti přátel Kanady a RCI a udělilo mu Čestné uznání. Druhé čestné uznání obdržel za přínos jeho činnosti ve prospěch České Kanady.

Je třeba podotknout, že jeho zásluhou navštívila Telč 30.11.2008 v úvodu státní návštěvy ČR  generální guvernérka Kanady J.E. paní Michaëlle Jean.  

Nemohli jsme jinak, než předat symbolický klíč od České Kanady i starostovi Telče Mgr. Romanu Fabešovi. Tímto aktem jsme udělali tečku v příběhu České Kanady a otevřeli tak prostředí k novým vztahům a vyšší úrovni prezentace regionu.

V celém průběhu návštěvy se pan velvyslanec několikrát v České Kanadě setkal s turisty z Kanady. Tato nečekaná setkání utvrdila všechny o tom, že povědomí o České Kanadě je výrazně vyšší, na jiné úrovni než před deseti lety, že je prospěšné pro rozvoj turismu, pro domácí i kanadské turisty. 

  • Stanislav Dvořák, předseda Společnosti přátel Kanady a RCI
  • JUDr. Petr Podsedník, Společnost přátel Kanady a RCI
  • Otto Jelinek, velvyslanec Kanady
  • Bohumil Norek, kastelán zámku
  • Mgr. Roman Fabeš, starosta města
  • RNDr.Stanislav Máca, ředitel Gymnasia