J.Hradec - FM VŠE

Dalším zastavením byla návštěva fakulty managementu VŠE, jediné mimopražské fakulty. Po jednání s rektorkou Prof. Hanou Machkovou a děkanem fakulty prof. Jirouškem, proděkany prof. Pavlem Pudilem a Ing. Jiřím Přibilem několiv slov ke studentům fakulty i o možnosti kanadských studií a diskuze i na aktuální politická témata.

Při prohlídce fakulty obdivoval přístavbu knihovny a studijní prostory a zejména úpravu dvorany. Neodolal pokušení a vyzkoušel i polštářové sedačky, které má, jak podotkla rektorka, každá fakulta VŠE a každá v jiném barevném provedení.

  • prof. Ing. Hana Machková, DrSC, rektorka VŠE
  • prof. Ing. Radim Jiroušek, DrSc., děkan FM VŠE
  • prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc., proděkan pro vědu a výzkum FM VŠE
  • Ing. Jiří Přibil, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy FM VŠE
  • Otto Jelinek, velvyslanec Kanady v ČR
  • Henri Proulx, obchodní rada velvyslanectví Kanady v ČR
  • Michael Vlček, Political, Economic and Public Diplomacy Officer
  • Ladislav Mátl, předseda Agentury Česká Kanada