Zvůle

Jméno Zvůle vzniklo přeměnou slov zvóle -zvuole- zvůle (právnický termín zvóle, vóle). Byl tedy na obec přenesen název instituce. Znamená to také, že obec byla osvobozena od dávek, roboty apod. Osada byla u stejnojmenného rybníka, který byl založen v 16. století.

První dochované písemné zmínky o Zvůli jsou ve spojitosti s vedením poštovní trasy Vídeň – Praha, která původně vedla přes Slavonice, Novou Bystřici a na Jindřichův Hradec,byla založena roku 1526 na příkaz císaře Ferdinanda I., zakladatelem byla hrabě Taxis. Ale protože císařský poštovní posel byla přepaden mezi Bystřicí a Jindřichovým Hradcem, byla trasa přeložena ze Slavonic na Valtínov, Zvůli a Kunžak i za cenu, že se musely vybudovat dřevěné mosty u Zvůle, kde byly tenkrát velké močály.

Rybník Zvůle byl vystavěn Krajíři z Krajku v 16. století, (založen 1571), rozloha 8 ha, maximální hloubka 2,5 m. V těsné blízkosti rybníka byla vystavěna hájovna, později dokonce fořtovna pro dačické panství (fořt = nadhajný).

V samotném rybníku je mnoho velkých žulových kamenů, stejně jako v okolních lesích.Voda v rybníce je téměř pitná, protože má vysoký průtok. Je tedy výrazně chladnější než v Komorníku. Dno má stejně jako Komorník pouze písčité.

MAPA