Kačležský rybník

Kačležský rybník (197 ha) je největší rybník České Kanady, napájený potokem Hostice, dnes známým pod jménem Koštěnický. Krajinářsky působivý, obklopen lesnatými vrchy.

První zpráva o rybníku na Hostici je z roku 1359. Tato zmínka je ze smlouvy mezi urozenými pány Ojířem z Landštejna a Heřmanem z Hradce: " …..dovolili jsme milým přátelům, aby směli nade vsí Číměří na té vodě Hostici ku své potřebě rybník zahraditi a na památku přátelské shody nazvali je "SOUSEDY". 

S výstavbou začal hejtman hradeckého panství Jan Šťastný Pušperský v roce 1551. Odvážně přepažil potok Hostici (dnes Koštenický potok) hrází, která měřila téměř 600 m. Stavba rybníka a hlavně hráze se nedařila. Lze říci, že až téměř po 40 letech za hejtmana Jana Zelendara, byl řádně dostaven a poprvé loven v úterý, středu a čtvrtek po sv. Havlu roku 1559. Po smrti hejtmana Pušperského (1562) pomáhal v závěru samotný velmistr ve vyměřování nových rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan (1535-1604).

Původní název rybníka byl Soused Hradecký, a to na znamení dobrých sousedských vztahů mezi majitelem rybníka Jáchymem z Hradce a držitelem bystřického panství Volfem Krajířem z Krajku. Již v roce 1610 byl rybník přejmenován na Kačležský.

Pán z Krajku v ten čas budoval také rybník Soused (dnešní Staňkovský rybník) a potřeboval k tomu některé pozemky Jáchyma z Hradce, který mu je přátelsky daroval. Proto oba rybníky měly načas společný název Soused.

MAPA