Komorník

Komorník (59 ha) se prvně připomíná roku 1575. Historické prameny mluví, že v ten čas se začíná pracovat na novém rybníku u Kunžaku. Komorník se nachází mezi Strmilovem a Kunžakem. Byl vybudován na potoce Chlum, který se hemžil rybami. Náklady na stavbu činily více jak 1 400 kop grošů.

Otcem stavby nebyl nikdo jiný, než-li rybníkář a hejtman Zachariáše z Hradce a na Telči, Florián Pravětický z Radvanova. Rybník pojmenoval po funkci v zemském úřadu, kterou v tu dobu zastával majitel telčského panství Zachariáš z Hradce – moravský komorní rada.

Samotnému budování předcházelo několikaleté vykupování a směňování pozemků, které spadaly do výtopy vodního díla. Celé toto nesnadné frejmarčení měl na starosti hejtman Pravětický. Od strmilovských, budkovských a kunžateckých sedláků získal pro výstavbu Komorníka na 772 a půl provazce (72,6 ha) Rybník Komorník je dlouhý téměř 3 kilometry a táhne se mezi obcemi Strmilov a Kunžak, je vyhledávaným a oblíbeným rekreačním rybníkem.

MAPA