Krvavý rybník

Krvavý rybník (137 ha) je z největších rybníků v regionu. První písemná zmínka je uváděna v roce 1497. Roku 1550 přešel na základě bratrského dělení mezi Jáchymem a Zachariášem z Hradce na panství Telč. V tu dobu se zde učil ve vyměřování rybníků Florián Pravětický z Radvanova, rybníkáře Zachariáše z Hradce, který se později stává hejtmanem panství. Byl to právě Pravětický, který nechal původní hráz prokopat a vystavět novou. Dosáhl tím zatopení větší části neúrodných blat v okolí Člunku.

Veškeré práce na rybníku byly provedeny v letech 1572-1574 a to do podoby, jak jej známe dnes. Před rozšířením měl rybník název Zármutek ve znamení smutku Zachariáše z Hradce, kterému zemřela choť Kateřina z Valdštejna (†1571). Název se neujal a vžil se název Krvavec nebo Krvavý podle spodku dna mírně zbarveného do červena. 

Zemní hráz má délku 490 metrů, Zároveň se vybudovala i druhá hráz, která zabraňovala vytékání vody do dnešního Kačležského rybníka.  Na rybníce lze také shlédnout ostrov, který před více jak 130 lety obdivoval velice známý malíř Antonín Chittussi. Právě on zachytil r. 1886 tehdejší malebnou scenérii rybníka a přilehlého rašeliniště na plátno.

 

olej na plátně, 32, 5 x 46 cm, Národní galerie, Praha Rašeliniště u Člunku

Po návratu z Francie se Chittussi usadil v Člunku u Jindřichova Hradce, později žil v Třeboni. Pracoval ve středních Čechách, u Labe v Pardubicích nebo u jihočeských rybníků na Jindřichohradecku. Jeho obrazy polí, luk a pastvin byly plné světla a jasných barev a vyjadřovaly nálady v krajině. Chittussi tak vlastně do českého krajinářství přinesl počátky nového náhledu na krajinářství a impresionismus vůbec.

Krvavý rybník se nachází v oblasti přírodního parku Česká Kanada u Jindřichova Hradce a je součástí přírodní rezervace Krvavý a Kačležský rybník, pod jejíž ochranu spadá spousta druhů vodního ptactva.

MAPA