Hejtman u Střížovic

Hejtman u Střížovic (69 ha) leží na povodí Hamerského potoka nedaleko vesničky Střížovice, byl budován v letech 1567-1571. Florián Pravětický pojmenoval rybník Hejtman, neboť majitel rybníka a celého panství Telč Zachariáš z Hradce se stal v tu dobu nejvyšším zemským hejtmanem na Moravě.

Pravětický uvádí parametry rybníku: „…aby hráz měla v základu 5 loket (v patě 30-35 m), na výšce 12 loket (8 m) a závěry 12 loket (v koruně 8 m)… ti, co budou šichty vysazovati, nejdříve mají rozvést starou hráz…“ Z tohoto zápisu o díle vysvítá, že v místech dnešního rybníka již existoval menší rybník neznámého názvu.

Rybník byl vybudován v letech 1567-1571. Roury budou čtyři a z dříví jedlového, co možno největšího na štíty. Na vazbu a panty velkých dubů i malých po dvaceti. Na hráz, taras, splav, trouby. S těmito informacemi si staří řemeslníci vystačili a věděli rady a detailní projekty nepotřebovali. 

MAPA