Lásenice velká

Lásenice Velká (67 ha), první zmínky o tomto rybníce jsou již z roku 1495. S rozšířením se započalo při vysušování dubnických blat, v roce 1502.  Zmínka je v listině Jindřicha z Hradce, kde se píše: „…jakož pan z Hradce má rybník, kterýž slove Lásenický velký, jestliže by pán z Hradce tím rybníkem chtěl co výše a dále topiti než nyní topí…aby to mohl učiniti…“ a rybní účty praví o zásadní přeměně,  o povyšování hráze.

Zároveň se budovala hráz poboční – tzv. peruť. Na celou stavbu, která stála 500 kop gr., dohlížel rybní písař Václav Turek. Mezi zajímavosti taktéž patří dochovaný jmenný seznam rybní holoty, která zvětšování rybníka prováděla. A tak se ví, že na díle pracovali lidé různých přezdívek: Sosna, Biskup, Papež, Kulhánek nebeský, Křeček, Ukradjelito, Šústal,  Krčmuk, Posránek, a další.

Rybník svým rozšířením dostal 100 ha rozlohu. Stavba se zřejmě nijak zvlášť nevyvedla, protože roku 1559 hejtman Pušperský píše Jáchymovi z Hradce zprávu: „Rybník Lásenickej, jakž celýho roku skrze zkaženú troubu tekl, teď se dokonce dopustil a sotva polovici vody měl…trouba, taky hráz musí se na tom rybníce dobejvati a zase některak vopraviti a nebo novou klásti…“ Rybník byl opraven a již roku 1563 vydával v podobě tučných kapříků své bohatství.

Rybník byl v 70. letech 19. století oddělen poboční hrází, a tím vzniká nový rybník Lásenický Malý (dnešní Stav či Formanský) o výměře 21,9 ha. K oficielnímu přejmenování na rybník Stav došlo po druhé světové válce.

K dalšímu odtržení původní výměry rybníka dochází v 70. letech 20. století. Dochází k vybudování ochranné stoky – tzv. obtokové, a tím vzniká nový rybník o výměře 9 ha s názvem Lásenice malá. Z původní výměry necelých 100 ha jsou dnes tři rybníky a Velká Lásenice o 67 ha.

MAPA