Mutina

Mutina (72 ha). Rybník vymyslel a vyměřil hradecký hejtman Jan Šťastný Pušperský roku 1560 z té příčiny, kdy potřeboval dostatek vody pro nově vznikající panskou pilu při zámku v J. Hradci, protože vody z rybníků Ratmírovského a Vajgaru pro celoroční chod pily nedostačovaly.

Vydal se tedy proti proudu Hamerského potoka vyměřit nový rybník s dostatečným rezervoárem vody. Došel k hrázi Ratmírovského rybníka, kterou nově zaměřil. Odtud odchází zpět k soutoku Hamerského potoka s dnešním Olešenským. Zde nabral směr proti proudu Olešenského potoka, až došel k vesnici Mutyněves. Zde se shlédl v poloze pod městským rybníkem Holub, kde se v tu dobu nacházel menší rybníček Srnec.

Zde vyměřil ohromnou hráz nového rybníka, který příznačně pojmenoval – Nový Rybník. Hejtman se svého projektu nedožil, zemřel 1562. Se stavbou začal až roku 1571 nejpřednější rybníkář své doby a hejtman hradeckého panství Jan Zelendar (1570-1597). Rybník byl stavěn dle původního Pušperského projektu.

Samotné dílo se nedařilo, protože základ hráze byl vybudován na rašelinovém podloží. Zkázu Nového Rybníka přinesla rychlá povodeň, která dorazila na dílo před sv. Jiřím roku 1575. Hráz nevydržela. Průtrž rybníka natropila velké škody i při samotném J. Hradci. Zelendar se dal se svými rybníkáři ihned do oprav a již roku 15791 byl rybník prvně vyloven.

MAPA