Polom

Polom (55 ha)

Rybník je prvně připomínán roku 1495. Jeho název je odvozen od přírodní katastrofy, která se místem dnešního rybníka přehnala a zanechala po sobě spoušť v podobě mnoho polámaných stromů/ polomů. Dnešní podoba rybníka pochází z roku 1502, kdy rybníkáři stavěli pro Jindřicha IV. z Hradce novou hráz. Původně byl rybník obklopen lesy, které nechal Adam II. z Hradce (1549-1596) r. 1570 vymítit: „z poručení Adama z Hradce, aby sedláci z Polykna dostali od planění nad Polomem sud piva.“ 

FOTO: rybářství Kardašova Řečice