Třeboň

Závěrečná část prvního dne návštěvy byla přesunuta do Třeboně. Za účasti starosty města Mgr. Jana Váni a míst. Kadounové shlédla historickou část města. S obdivem se vyjádřila k novému prostředí kina, kinokavárny a sálu divadla.

Prohlídka města pokračovala procházkou a diskusí k hrázi rybníku Svět a poté Růžovou ul.  do Bertiných lázní.

Neformálním setkáním se zástupci Agentury Česká Kanada pokračovala diskuse k možnostem vztahů vytvářených Agenturou Česká Kanada ve prospěch regionu.

Valerie Raymond_2010_Třeboň