Magna Cartech

Závěr návštěvy směroval do Českých Velenic do společnosti Magna Cartech, jednoho z největších zastoupení kanadského kapitálu v ČR. 

Po prohlídce firmy za účasti starosty Č. Velenic Ing. Slívy, generálního ředitele společnosti Magna Cartech P. Konopáska, mpř. JHK ing. Bohdana Soukupa a Lad. Mátla byla dvoudenní návštěva ukončena s neskrývaným obdivem velvyslankyně ke všem navštíveným místům.

magna_cartech_2010