Jindřichův Hradec

Po uvítání shlédla Jezuitskou kolej v doprovodu hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, děkana FM VŠE prof. Ing. Radima Jirouška, DrSc., prorektorkou pro zahraniční vztahy prof. Ing. Hany Machkové, CSc., zástupců Města J. Hradec, starosty Ing. Karla Matouška a mst.Ing. Pavla Vejvara a předsedy Agentury České Kanady, Lad. Mátla.

Byla seznámena s historií, vývojem a vizí ve využití objektu Jezuitské koleje a shlédla aktuální výstavu Via Lucis.
Při  pracovním obědě byly projednávány možnosti spolupráce zejména v rovině akademické, kulturní a společenské.

Odpoledne proběhla na Fakultě managementu VŠE přednáška paní velvyslankyně o politickém, kulturním a ekonomickém vývoji v Kanadě. Přednáška se konala před zaplněnou posluchárnou a studenti byli seznámeni s možnostmi účasti na projektu „Zažijte Kanadu – Experience Canada“. Program nabízí mladým občanům ČR ve věku 18 – 35 let příležitost získat odbornou nebo příležitostnou pracovní zkušenost a zdokonalit znalost cizích jazyků a rozšířit si poznatky o kanadské kultuře a společnosti.
V další části programu shlédla Ateliéry tapiserií Teinitzerová a zámek v Jindř. Hradci.

 

Valerie Raymond_2010_Jindrichuv_Hradec