Slavonice

Ve Slavonicích se paní velvyslankyně setkala se starosty, děkanem fakulty managementu VŠE, předsedou oblasti JHK a dalšími hosty, aby zahájila výstavu „Západní Kanada ve fotografii.

Stává se zvyklostí, že v období kolem 1. července se setkáváme s velvyslanci Kanady, abychom si připomenuli významný Canada Day, ale také i den vyhlášení Přírodního parku Česká Kanada.

V úvodu návštěvy pozdravili velvyslankyni Kanady Josef Urban, starosta Slavonic, starosta Dačic Vlastimil Štěpán, starosta Starého Města pod Landštejnem Marián Khandl, děkan fakulty managementu VŠE prof. Radim Jiroušek, předseda oblasti Jihočeské hospodářské komory Bohdan Soukup, bývalý starosta Dačic Rudolf Hájek, předseda Společnosti  přátel Kanady v ČR Stanislav Dvořák, Martin Čejka výhradní dovozce kanadských kamen a hostitel Pavel Mikula, president Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus.

Slavonický soubor Viva la Bella sbormistra Vlastimila Burkarta zazpíval několik písní, kterými okouzlil Kanadu na hudebním festivalu (2010) a nyní i všechny přítomné.

„Žijeme v rozhárané Evropě, na území, které je považováno za srdce Evropy a můžeme být hrdi na to, že nemocná Evropa má zdravé Kanadské srdce“ zaznělo v uvítání.

Paní velvyslankyně představila symbolický klíč od České Kanady, který je v jejím držení a který převzala od Agentury Česká Kanada. Z rukou Její Excelence Valerie Raymond převzali certifikát držitelé starostové Slavonic, Dačic a St. Města p/L., dále sbormistr Vlastimil Burkart, fotograf České Kanady Jiří Tiller, Martin Čejka výhradní dovozce kanadských kamen pro ČR a Slovensko, Stanislav Dvořák předseda Společnosti  přátel Kanady v ČR a Pavel Mikula president veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus „Certifikát držitele symbolického klíče od České Kanady“.

Im memoriam byl certifikát udělen Ruprechtu Falckému, vévodovi z Cumberlandu (syn českého krále Fridricha Falckého), prvnímu guvernéru společnosti Hudson Bay, která spravovala území 1/3 Kanady známé jako "Země prince Rupperta", k němuž se vztahuje úvaha a příběh, že právě toto území se mělo jmenovat Česká Kanada.   

Účastníkům setkání byly dále představeny putovní poháry pro jednotlivé sporty zařazené do Sportovních her České Kanady, vyrobené v Mařížské keramické dílně Markéty Trubáčové. 

Zviditelnění regionu a vytváření dobrého jména regionu se vytváří v mnoha rovinách, zejména za přispění  všech přítomných a aktivní účasti obcí, a to je důvod předání Certifikátu - jednak jako výraz aktivní podpory regionu, na druhé straně také jako převzetí závazku péče o tu společnou zahrádku „Česká Kanada“.  

Na závěr společenské akce zahájil Stanislav Dvořák výstavu „Západní Kanada ve fotografii, která bude ve druhé polovině léta přesunuta do Nové Bystřice.

2011_Slavonice