STRÁŽ n/N.

 

Vítkovci zde v letech 1267–1284 postavili hrad, který byl po požáru v r. 1570 částečně opuštěn. V r. 1412 zdědil díl na Stráži Oldřich z Hradce. V průběhu několika staletí měnilo Strážské panství poměrně často své majitele. V r. 1577 získal Stráž Vilém z Rožmberka, po němž převzal Petr Vok z Rožmberka.

V r. 1596 koupil Adam z Hradce od Petra Voka Strážské panství a v držení panství nastoupil jeho syn Jáchym Oldřich z Hradce. Poté byly učiněny pokusy o obnovu zchátralého hradu. V roce 1602 Jáchym Oldřich z Hradce přiznal, že je dlužen své sestře Lucii Otilii Slavatové z Hradce a tak k vyrovnání dluhu ji postoupil ji zámek. Ta postoupila panství Strážské Vilému Slavatovi z Chlumu a Košumberka.

Po úmrtí Viléma Slavaty a později i Ferdinanda Viléma Slavaty, Adama Slavaty připojil Ferdinand Vilém panství strážské k jindřichohradeckému. Poslední ze Slavatů Jan Karel Jáchym, klášterním jménem Karel Felix, který byl generálem řádu karmelitánského v Římě nechtěl z Řádu vystoupit a tak panství připadlo dědicům po přeslici  a tím na Šternberky.     

V 18. století dostává zámek dnešní barokní podobu. Z původního hradu zůstává jen gotická věž. Jeho vnější vzhled se od těch dob v podstatě nezměnil. V první polovině 20. století bylo provedeno několik vnitřních úprav. Dnešní podoba zámku Stráž nad Nežárkou je určena především barokní přestavbou z  r. 1715. Z hradu se dochovala okrouhlá věž.

V roce 1811 koupil Stráž Karel Ludvík baron Leonhardi. Dne 10. ledna 1914 podepsala smlouvu o koupi  česká operní pěvkyně Ema Destinnová

 

zdroj:  straznadnezarkou.cz

FOTO/zámek

MAPA