Rýdův kopec

Třetí rozhledna, na Rýdově kopci nad Děbolínem, nemůže nepřipomenout luxusní posed. Až stromy ve směru vyhlídky na město povyrostou, bude to přímý pohled do šišek. Proč nemohla mít o jedno patro navíc, když výška není v kolizi s leteckou dráhou blízkého letiště?

552 m.n.m. + 128 schodů, tj. 24 m, tj. vyhlídka z 576 m poskytuje krásné panorama od Bavorského lesa, přes Novohradské hory až na  Českou Kanadu. Dalekohled, alespoň 8x25 by mohl být k zapůjčení, ne všichni návštěvníci jsou takto vybaveni.      

Úskalí, na které je třeba dbát ostražitosti je horizontální zakotvení zábradlí.  Každé z dětí, přítomné v průběhu návštěvy, ihned stouplo na spodní šprušli zábradlí. Spodní dvě pole by snad bylo vhodné z vnitřní strany překrýt ocelovým pletivem.