geografická poloha

49/15

Lokalizovat region České Kanady lze vcelku jednoduše: na mapě si najděte průsečík 49. rovnoběžky s 15. poledníkem. Do pravého horní čtverce a na rovnoběžku umístěte obdélník o hraně 25 km, jehož poledníková strana má 15 km. 

K takto vymezenému prostoru přiřaďte území na jih od rovnoběžky ke státní hranici s Rakouskem a tím dostáváte orientační vymezení České Kanady.

 

Českou Kanadu dále ve vertikální linii protíná:

  • historická zemská hranice Čech a Moravy
  • správní hranice mezi Českou a Moravskou církevní provincií
  • evropské  rozvodí Labe a Dunaje
  • trasa úzkokolejky
  • rozhraní senátorských obvodů