Rychtář ze srdce České Kanady

Datum: 17. 08. 2013

Na letošní slavnosti Starého Města pod Landštejnem se Jan Lucemburský nedostavil, ale i tak rychtář s rychtářkou ze srdce České Kanady na Staroměstských slavnostech mohli přivítat vzácné hosty. Hejtmana Jiřího Zimolu, senátora Miloše Vystrčila, starostu ze Starého Města Bratislavy a  další hosty.

Moderátor zkusil potrápil hejtmana politicky směrovanými dotazy k ministerským postům. Snad pouze symbolicky proti němu stál kat.Hejtman se vyzul z nevhodných otázek, přenesl se do srdce České Kanady, avšak ani slůvkem se nezmínil o možném návratu potomků Přemyslovců na trůn a změně k monarchistickému uspořádání.

Zřejmě proto, že nechtěl připomínat v dnešní den výročí narození (17. srpna 1887) rakouského císaře a českého a uherského krále, blahoslaveného Karel I.  S knížetem Václavem Přemyslovcem je Karel Habsburk spojen nejen krví, ale také  údělem panovníka, neboť se vždy řídil  srdcem a zdravým rozumem víc než politickou potřebou. Oba vladaři byli nositeli míru a usmíření, zůstali spojeni živou křesťanskou vírou a jsou si podobni i naplněním lidských ctností v běhu života, k jehož hořkému konci oba dospěli ještě v mladém věku.

Z rodu Habsburského vzešlo devatenáct  císařů Svaté říše římské a dvacet českých králů, dědiců královské krve Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců.

 

FOTOGALERIE