KANADSKÁ SPOLEČNOST

Datum: 26. 08. 2007

 

Co víme o „nejpřátelštějších lidech planety“, kterými jsou podle posledního vydání Anholt Nations Brand Index právě Kanaďané? Tak například 84 % z téměř 33 milionů obyvatel je se svým životem a vyhlídkami do budoucnosti zcela spokojeno (výzkum organizace OECD), Kanaďané vnímají sami sebe jako otevřený a tolerantní národ a skoro polovina obyvatel starších 15 let má univerzitní diplom či odborný certifikát.

Statistiky ale vykazují i negativní trendy země javorového listu, se kterými se v současnosti potýkají téměř všechny vyspělé země: stárnoucí populace (v roce 2003 bylo 4,6 milionů Kanaďanů starších 65 let, v příštích 25 letech se počet zdvojnásobí a v roce 2041 bude důchodce již každý čtvrtý Kanaďan) a nízký přirozený populační růst (který byl před rokem 1990 1,7 % a na období 2007 – 2031 se odhaduje již pouze 0,7 %).

Větší porodnost mají pouze původní obyvatelé (1,5krát vyšší než je národní průměr) a například medián věku původních obyvatel je oproti 37,7 rokům kanadské populace pouze 24,7 let. Seniorskými provinciemi se naopak podle odhadů stanou atlantické provinci