památky

Oblast památek je velmi rozmanitá. Památnou není jenom hrad zapsaný v registru památkové péče, ale jsou jimi také  církevní památky, technické památky, sgrafita a i nápisy (epigrafika)  jsou fenoménem, setkáváme se s nimi zpravidla na církevních objektech, sloupech, náhrobních deskách a nelze opomenout ani heraldika.  

Památkou v obecném vyjádření je vše, co je jedinečné, co je společným dědictvím regionu a co bychom měli chránit i pro příští generace. Až budete projíždět regionem a narazíte na křížek u cesty, tak i ten je pamětí doby a spojuje v sobě i zajímavý epigraf. Landštejn

Landštejn

Hlavní dominantou regionu Česká Kanada je hrad Landštejn. Průsečík turistických tras, cyklotras, vyhledávané místo mnohých návštěvníků Jindřichohradecka.

Klášter

Klášter

Klášter paulánů u kostela Nejsvětější Trojice, zrušen byl dekretem císaře Josefa II. z 1.11.1785; sloužil poté jako fara, škola a byty pro vrchnostenské hutníky a uhlíře a zbořen v roce 1959. Je zachován kostel Nejsvětější Trojice, jenž byl na místě starého kostela postaven v letech 1668-1682, a tzv. Červená chodba přiléhající ke kostelu.

vodní pila Peníkov

vodní pila Peníkov

Nemovitá kulturní památka (1963) v majetku Obce Český Rudolec, avšak podstatného zájmu a následné opravy se pila dočkala až v letech 2001 až 2005. Rekonstrukci pily zajišťovalo občanské sdružení Zkrášlovací spolek Rudolecko a jeho přátelé s pomocí sponzorů.

Dačice, zámek

Obtížně bychom mohli zařadit Dačice k České Kanadě. Protože však vše souvisí se vším, tak pojítkem Dačic k České Kanadě jsou Krajířové.Nový zámek však patřil Dalbergům, obklopuje jej anglický park a jsme-li u Anglie, jsme již druhou nohou v Kanadě.