Jindřichův Hradec

Tři vyhlídková místa v Jindřichově Hradci, dvě přímo v centru - bývalé strážní věže a nové místo, budované jako turistická rozhledna na cyklotrase ve směru Jindř. Hradec - letiště a dále na dřívější poutní místo Sv. Barbora.městská věž

městská věž

Městská vyhlídková věž, původním účelem strážní, navazuje na kostela Nanebevzetí Panny Marie, je gotického původu a pochází ze 14. století. Věž s ochozem a bytem hlásného posloužila za hlásku města, s níž hlásní a trubači ryčně ohlašovali různá nebezpečí. Na dané znamení sběhli se střelci a řemeslní lidé do zbraně proti každému rušiteli městského pokoje.

hladomorna

hladomorna

Černá věž nebo také nazývána hladomorna, je jednou z nejstarších částí hradu. Z ochozu je možné shlédnout zámecký areál, historickou část města a nejbližší okolí. Výchozí bod 465 m.n.m. + 142 schodů a vyhlídková plošina ve 32m výšky věže.

Rýdův kopec

Rýdův kopec

Třetí vyhlídkové místo v Jindřichově Hradci, budované jako turistická rozhledna na cyklotrase ve směru Jindř. Hradec - letiště - rozhledna - Sv. Barbora - Holenský dvůr - Jemčina, na Rýdově kopci nad Děbolínem.