Jazz Bar Satchmo

Je nasnadě, že jazz je Cimrmanovi (JdC) vlastní. Už samotný název JAZZ vychází z iniciál J a C, které Američané postupem doby zkomolili. No a takový Jazz bar Satchmo (JbS) se měl stát malým Cimrsalónem s prostředím pro autorské čtení, výstavy fotografií a hlavně dobrou muziku. Mnohé se naplnilo, ale ne všechny zárodky vzejdou dle představ, přesto muzika ke slyšení je zde občas našemu uchu ladící ….a takto to začalo: