historické souvislosti

Centrem tohoto území je hrad Landštejn. Původně opěrný bod moravských Přemyslovců,  po nichž hrad získali Vítkovci, podle hradu páni z Landštejna.

Vilém z Landštejna patřil k nejmocnějším českým pánům na začátku vlády Lucemburků a byl u všech rozhodujících událostí, které určovaly osud Českého království. Jako nejmladší z těchto mocných pánů se stal věrnou oporou Karla IV., zejména po prohrané bitvě u Kresčaku, ale také již dávno předtím, kdy zprostředkoval usmíření Karla s jeho otcem Janem Lucemburským.

 Na krátkou dobu hrad připadl zpět do  královského léna a od roku 1381 patřil rodu Krajířů z Krajku po dobu dalších 200 let. Rod Krajířů z Krajku byl jedním z významných rodů jak na Moravě, tak i v Čechách, stojící poněkud v pozadí Rožmberků a pánů z Hradce.

Byl to však Konrád z Krajku, hofmistr krále Václava IV., který vedl mnohá zahraniční jednání jménem krále. Mimo jiné byl též ve skupině vyslanců krále, která sjednala sňatek anglického krále Richarda II. s českou princeznou Annou. A odměnou za služby králi získal královský hrad Landštejn a Novou Bystřici.

K državám Krajířů  patřily v minulosti mimo jiná území také Bílkov s Dačicemi, Borek, Matějovec, Stoječín, Stálkov, Vlastkovec, Dolní Němčice, Volfířov, Radlice, Chlumec, Hradištko, Radíkov, Nová Bystřice, Cep, Žíteč, Kunějov, Hradiště, Lhota, Bílá, Potočná, Nový Vojířov, Albeř, Skalka,Dobrá Voda, Kaproun, Kunějov, Rajchéřov, Romava, Hamr, Lutová, Stříbřec, Mirochov, Blato, Artoleč, Mnich, Lipolec, Hostkovice, Cizkrajov, Peníkov, Staré Město, Košťálkov, Podlesí, Dobrotín, Kuní, Pernárec, Veclov, Dobrohoř, Dětříš, Košlák, Mítinky a mimo jiné také panství Litschau, hrad Točník, hrad Žebrák, Vranov, Vratěnín, Uherčice, Mladá Boleslav, Cornštejn, Hrádek, Rohozec, Brandýs a další.

S Konrádem III. z Krajku je spojeno také založení Kláštera, kdy pozval na novobystřické panství nový mnišský řád paulánů a zbudoval v Konrádově lese u lesního pramene mezi potokem Dračicí a Novou Bystřicí klášter a kostel k poctě Nejsvětější Trojice.  

V Dačicích zbudovali Krajířové renesanční palác (starý zámek, nyní radnice) a je s nimi spojeno také založení nového zámku.

Vztah Krajířů k Landštejnu skončil roku 1599, kdy koupil Landštejn jihlavský měšťan David Neumaier z Vintrberka. V roce 1620 se hradu  zmocnil s císařským vojskem hrabě Dampiere a panství Landštejn bylo s dvorem, pivovarem a obcemi dnešního katastru Staré Město zkonfiskováno za to, že G. Neumaier byl za Fridricha Falckého přijat do rytířského stavu. Fridrichem Falckým končíme výčet souvislostí,a příběh pokračuje…