Staroměstské slavnosti

Datum: 13. 08. 2011

Staré Město pod Lanštejnem se proti slavnostem v okolních městech pozváním souboru Přemyslovců vrací k  Přemyslu Otakaru II., za jehož panování byl Landštejn připojen trvale k Čechám. 

Ve stínu Landštejna vznikla na spojnici Bystřice-Slavonice osada, jejíž vznik není přesně datován stejně jako ani rozsah privilegií či městských práv.

I přes existenci několika míst v Čechách, které mají méně obyvatel než Staré Město p/L. a požívají historický status „město“, tak Staré Město pod Landštejnem statut historicky doložen nemá. Naopak a proti naprosté většině sídleních útvaru má ve svém názvu z německého názvu Alten Stadt odvozeno, že tato obec je městem a tak její název zůstává do doby získání statutu městyse v poloze  kanadského žertíku.

Na dnešní slavnosti byla křtěna kniha Česká Kanada autora Luďka Jirásko. I v jejím pojednání se nedostává historik dále než k názvu Altenstat,  jehož obdobou vzniklo Alten Stadt a poté již přirozený překlad na Staré Město.

Dále jej uvádí jako městečko s některými pravomocemi  městské rychty, přesouvané  sem ze staršího centra Pomezí pod Landštejnem. Charakter zástavby „městského rynku“ obce si mnozí ještě pamatují, celá východní fronta domů byla zbourána a novou bytovou zástavbou 60-70. let rozšířen původní rynek a tím a značným úbytkem obyvatel z 50-60 let ztratila obec svůj charakteristický prvek městyse.

Čím je město, které není městem ani městysem? V prvé řadě je spojeno s Landštejnem, jeho historií a značným politickým vlivem, v jehož stínu vzniklo a přežívalo. Dále s vodní nádrží pod hradem, největším počtem katastrálních území (16), největším počtem prázdných katastrů (8 zaniklých obcí), nejnižší osídleností, koncentrací turistických a cyklotras, historickou hranicí Trojmezí, pevnostním areálem, špičkou českého biatlonu, pořádáním mistrovství ČR v biatlonu, pořadatelstvím Mistrovství světa v orientačním biatlonu, dvojnásobnou mistryní Evropy (Pavla Matyášová Schorná), a zejména polohou na 49.rovnoběžce (severní hrana hřbitova).

fotogalerie Staroměstských slavností

 

Souběžně se Staroměstskými slavnostmi probíhá již třetím dnem Mistrovství světa v orientačním biatlonu, tak se přesuňme z radostného veselí  na bývalém rynku do závodiště pod přehradní hráz.