rektor VŠE zvolen

Datum: 28. 02. 2014

prof. Ing. Hana Machková, CSc., dosavadní prorektorka pro zahraniční vztahy a PR a vedoucí Katedry mezinárodního obchodu na FMV byla zvolena  rektorkou Vysoké školy ekonomické pro funkční období do r. 2018.

Na snímku uprostřed, s velvyslankyní Kanady, paní Valerií Raymond při její návštěvě regionu Česka Kanada v roce 2009.

 

(foto při prohlídce Muzea fotografie v Jindřichově Hradci).