Peníkov v České Kanadě národní kulturní památkou

Datum: 29. 05. 2014

Nařízením vlády č. 442/14 ze dne 28.5.2014 a s účinností k 1.10.2014 se stane vodní pila - bedněná budova s trámovou konstrukcí a zděným přízemím, umístěná pod hrází rybníka v Peníkově na 49“ rovnoběžce národní kulturní památkou.

Odůvodněním bylo, že  nejméně zastou- penými jsou objekty lidové architektury a technické památky  a že právě v objektech lidové architektury a technických památkách má soubor dosud prohlášených národních kulturních památek velký dluh. Navíc tyto dvě kategorie tvoří významný podíl našeho kulturního dědictví a současně jsou to kategorie, jejichž kulturní hodnoty jsou v současné době nejvíce ohroženy.

V námitkách kupodivu Jihočeský kraj namítal, že budova není nejvýznamnější součástí kulturního bohatství národa, ale připomínka byla projednána a zástupci kraje vysvětlena.

FOTOGALERIE