Kanada má přes milion původních obyvatel

Datum: 16. 02. 2008

Kanadský statistický úřad zveřejnil 15. ledna výsledky sčítání lidu z roku 2006 na téma původních obyvatel Kanady. Počet původních obyvatel zřejmě poprvé v historii přesáhl jeden milion. V roce 2006 se totiž k jedné ze tří oficiálních skupin původních obyvatel (Indiáni, Metisové a Inuité) přihlásilo 1 172 790 obyvatel.

K indiánskému původu se hlásí téměř 60 % původních obyvatel, k metiskému 33 % a k inuitskému přes 4 %. Dohromady tvoří 3,8 % všech kanadských občanů, o celé procento více než před deseti lety. Zatímco počet původních obyvatel narostl za posledních deset let o 45 %, u ostatních obyvatel to bylo jen o 8 %.

Za výrazným nárůstem počtu původních obyvatel je nadprůměrná porodnost a fakt, že se více Kanaďanů začalo hlásit k metiskému nebo smíšenému původu. Průměrný věk původních obyvatel je relativně nízký – téměř polovina z nich je mladších 25 let. Kromě vysoké porodnosti je důvodem také relativně nižší průměrný dosahovaný věk původních obyvatel oproti ostatním Kanaďanům. Počet původních obyvatel před příchodem Evropanů do Severní Ameriky je stále předmětem zkoumání.

Zpráva Královské komise pro původní obyvatele z roku 1996 uvádí, že většina historiků se shoduje, že před příchodem Evropanů do Severní Ameriky žilo na území dnešní Kanady přibližně půl milionu původních obyvatel. Některé odhady však mluví až o dvou milionech lidí. Velká část z nich zemřela po příchodu Evropanů, především v 18. a 19. století, většinou kvůli nemocím, které si s sebou evropští kolonizátoři přinesli.